Svedalahem2021-11-28T14:04:47+02:00

Berättelsen om hur Svedalahem tecknade avtal med bluffmakare och smet från allt ansvar

Svedalahem behövde ny skötselentreprenör till sina fastigheter och efter upphandling skrev man kontrakt med Bosab Fastighetsförvaltning.

Nu börjar en fars och mycket märklig historia som för hyresgästerna blev till undermålig skötsel och i slutänden ingen skötsel alls. Turerna är många och vändningarna ännu fler. Vår egen och medias granskningar visat tydligt att Svedalahem tecknat avtal med skojare. Genom mycket enkla kontroller hade det hela kunnat stoppats.

Alla kan göra fel, men då borde man faktiskt kunna erkänna det och sedan göra om och göra rätt. Svedalahem har på ett mycket märkligt sätt hela tiden försökt hävda sin oskuld och skylla ifrån sig. Läs mera om Älska Svedalas granskning nedan….

Tryck på respektive länk nedan för snabba fakta:

Svedalahem är ett helägt kommunalt bostadsbolag med totalt 1 088 lägenheter. Svedalahems fastighetsbestånd värderas till ca 1 590 mkr.

Bolaget spelar en betydelsefull roll i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder.

Svedalahems VD heter Cecilia Önnevik och styrelseordförande är James Perlman (M). Totalt arbetar det enligt hemsidan 14 anställda i organisationen. I samband med att Bosab-affären upptäcktes avslutades anställningen för både förvaltare och ekonomiansvarig.

Bosab fastighetsförvaltning AB startades 1999 och var länge ett välrenommerat bolag. Enligt SVT:s granskning tog Malmöbröderna (se nedan) över verksamheten i november 2019. På pappret står en 24-årig kvinna från Malmö, numera sambo med en av bröderna, som ensam ägare av bolaget.

Efter övertagelsen fortsatte Malmöbröderna ge sken av att de tidigare ägarna och personalen fanns kvar. Än idag är deras hemsida inte uppdaterad och är fylld med bilder på gamla ägare och anställda. Med hjälp av falska CV och referenser lyckades Bosab teckna avtal med bland annat Svedalahem och Klippans kommunala bostadsbolag. Ingen kontroll av inskickade CV görs.

Mellan januari 2020 och maj 2021 har Svedalahem betalat över 6 miljoner kronor till Bosab. Någon regelbunden och protokollförd avtalsuppföljning sker inte.

Bosab har blivit fällda två gånger i Allmänna reklamationsnämnden, utan att följa nämndens beslut. Bosab hade i oktober 2021 totalt 28 stycken betalningsförelägganden och förekom i 2 allmänna mål.

Källor:
-Gröna fingrar svarta lögner, specialgranskning av SVT
-Företagsinfo Bosab Fastighetsförvaltning AB, Krafman
-Granskning av upphandling av yttre skötsel och vinterhållning, KPMG

De beskrivs som Malmöbröderna i SVT:s granskning. Sex bröder från Malmö som tagit över välmeriterade trädgårdsföretag och därefter med hjälp av bluffmeriter och lurendrejeri ingått skötselavtal med kommunala fastighetsbolag och kommuner i bland annat Svedala, Trelleborg, Klippan och Helsingborg.

Den utförda skötseln har varit undermålig, på sina håll har den helt uteblivit och personalen har varken haft rätt kunskaper, skyddsutrustning eller anställningsavtal. Trots detta har bröderna fakturerat fullt ut – i vissa fall mer än en gång för samma sak.

Bolagen heter Lomma trädgård, Mitt trädgård och Bosab. Det sistnämnde bolaget tecknade Svedalahem i maj 2019 skötselavtal med. Utan att varken kontrollera de påstådda meriterna eller ens träffa den 24-åriga bolags-VD:n.

Se hur det gick till på tidslinjen nedan:

(klicka på Read more-länken under varje inlägg för att fördjupa dig i respektive händelse)

maj 2019

Svedalahem tecknar miljonavtal med 24-årig VD – utan att träffas

Den 13 maj tecknar Svedalahem efter upphandling avtal med Bosab Fastighetsförvaltning AB, en affär värd ca 12-14 miljoner. Den undertecknade parten från Bosab är en 24-årig kvinna från Malmö. Hon är på pappret ensam ägare av Bosab och numera sambo med en släkting till de av SVT utpekade bröderna, som misstänks stå bakom bedrägerierna. Avtalet signeras med digital underskrift, vilket antyder att parterna aldrig ens träffats. I SVT:s kommande granskning slås fast att Bosab vunnit anbudet med hjälp av falska CV och referenser.

april 2020

Inga protokoll, inga minnesanteckningar, ingen dokumentation..

Trots stora brister i leveranserna från Bosab hålls inga protokollförda möten om om skötseln, dess brister, eller krav etc. I kontraktet framgår tydligt att det fyra gånger om året ska hållas “driftmöten” och att dessa ska “följa en agenda som utarbetats i samråd mellan parterna”.Fast det finns ett tydligt och välskrivet kontrakt att luta sig mot förmås tycks avtalsuppföljningen från Svedalahems ledning vara mycket bristfällig. Det finns verktyg som exempelvis kvalitetsavdrag och viten att ta till. Men varken Älska Svedala, Svedalahems VD eller revisorerna kan framvisa några belägg för att dessa verktyg använts.

Skötseln blir undermålig och hyresgäster och förvaltare klagar på bred front

Under våren 2020 eskalerar problemen med undermålig och på vissa håll helt obefintlig skötsel snabbt. Hyresgästernas klagomål blir allt fler. Bosab har få fasta anställda och arbetsstyrkan består enligt hyresgästernas och fastighetsskötarnas observationerna till största del av personer i arbetsträning eller som luras att provjobba, som SVT berättar om här. Dessutom saknar personalen utrustning och skyddskläder. Det utförda arbetet på Svedalahems fastigheter blir undermåligt och skötselskulden ökar. De påtalade och anmälda felen åtgärdas ej.

oktober 2020

Förvaltare på Svedalahem meddelar att Bosab inte ska vara kvar

Förvaltare på Svedalahem bekräftar vid besök för hyresgäster i Klågerup hur illa det är med skötseln och att entreprenören (Bosab) inte ska vara kvar. Hen medger att skötseln är ”usel och att det ser riktigt illa ut” samt att man "p.g.a Bosab har oerhört mycket extra arbete och kontroll att utföra". Det kommer senare att visa sig det blir förvaltaren och inte Bosab som lämnar Svedalahem. Kontraktet blir inte uppsagt i tid och löper därför automatiskt vidare ytterligare ett år.

december 2020

Oerhörda mängder salt och saltade priser

Bosab har fakturerat Svedalahem för 190 ton salt vintersäsongen 2020-2021. Det är mer salt än hela Svedala Kommuns förbrukning (man använde där 170 ton förra vintern). 190 ton innebär att man lagt ut 6300 kg i snitt per utkallning. Eller för att förstå det bättre; 190 ton salt motsvarar 633 småtraktorer med saltspridare. Utöver 190 ton salt har man använt 3700 kg ”Isfritt”.  Riktlinjer för saltning säger att man lägger 8-12 gram salt per m2 på GC-banor (gång och cykelbanor).  Svedalahem har till Bosab betalt 1640 kr/ton för salt. Det är dubbelt så mycket som Svedala Kommun själv betalar för salt (844 kr/ton) och det är ungefär 900:- mer än vad Malmö Kommun betalar per ton.  För ”Isfritt” har man fakturerat 34,13/kg. Även detta pris är på tok för högt, bör ligga på runt 10 kr/kg vid inköp i storsäck.

Jul, jul, strålande jul

För uppsättning och nedtagning av julgranar julen 2020 har Svedalahem fakturerats 92 mantimmar och 89 timmar hjullastare. På Gamla Malmövägen i Klågerup stöttades julgranen upp med bänkar och bord och en hårt dragen elkabel för att inte trilla och sedan försvann man med de boendes stege som aldrig kom tillbaka.

februari 2021

Trots stora brister sägs avtalet inte upp – utan förlängs ytterligare ett år

Få tycks vara nöjda med Bosab:s skötsel. Ändå vidtar Svedalahem inga dokumenterade åtgärder. Den 12 februari 2021 är sista dagen för Svedalahem att säga upp kontraktet enligt avtalet, men detta sker aldrig. Därför förlängs avtalstiden automatiskt och gäller nu ytterligare ett år. Älska Svedala har utan framgång försökt försökt få svar på frågan varför någon uppsägning aldrig skedde. Denna frågeställning berörs inte heller i revisorernas rapport.

maj 2021

SVT släpper uppmärksammad granskning – Bosab lurar kunder och bygger på bluff

Svt börjar sin granskning och granskningen visar att bakom Bosab står personer dömda för bl.a. ekonomisk brottslighet och att man använt falska uppgifter, betyg och intyg. Både privatpersoner och andra kommuner är drabbade. Granskningen visar att Bosab har fakturerat arbeten som inte slutförts, saltat fakturor och hotat de som ifrågasätter. Se samtliga reportage här: https://www.svt.se/special/grona-fingrar-svarta-logner/

Bosab säger upp avtalet – något de inte har rätt till

Trots att Svedalahem tycks vara missnöjda med Bosab sade man inte upp avtalet i tid. Avtalet förlängdes därför ytterligare ett år. Kort därefter publicerade SVT sin granskning av Malmöbröderna. Då mottar Svedalahems fastighetschef plötsligt ett mail från Yasmin Kazaz, Bosab:s på pappret verkställande direktör: Hej Jörgen! Meddelar härmed att vi på BOSAB Fastighetsförvaltning AB , 556581-2475 säger upp det ingångna avtalet mellan oss och  Svedalahem. Avtalet avser trädgårdsskötsel samt snö och halkbekämpning som sägs upp med omedelbar verkan. Vi har även skickat uppsägningen postledes.

Fastighetschefen ville följa kontraktet – men Svedalahems VD kör över

Älska Svedala har begärt ut kommunikationen mellan Bosab och Svedalahem. Där framkommer det att Svedalahems egna fastighetschef ifrågasätter Bosabs uppsägning och efterfrågar skälen för uppsägning. Det finns nämligen inget stöd för Bosabs uppsägning i det avtal som är tecknat. Men bara någon dag senare blir fastighetschefen överkörd av sin egen VD Cecilia Önnevik. Nu bekräftar dessutom VD:n bristerna i skötseln för första gången.

juni 2021

Svedalahem vilseleder sina hyresgäster i ett uttalande på hemsidan

I en kungörelse på sin hemsida berättar Svedalahem sin version av vad som hänt. Man hävdar bland annat att Bosab bytte ägare mitt under pågående upphandling. Detta är dock ett påstående som inte stämmer. Både SVT och Bolagsverket konstaterar att ägarbytet i Bosab skedde under november och december 2018 - alltså hela 6 månader innan kontraktsskrivningen.

juli 2021

Älska Svedala begär ut alla faktor och övriga handlingar

Älska Svedala reagerar på såväl SVT:s granskning och hyresgästernas reaktioner och begär därför ut handlingar från Svedalahem. Vi får bland annat ut upphandlingsdokument och begär också att få ut alla fakturor och kreditnotor. Totalt rör det sig om drygt 250 fakturor och fakturerat belopp på runt 6 miljoner kronor över 15 månader som Älska Svedala metodiskt börjar granska.

Svedalahems VD förtydligar i mail till oss, eller inte…

I mailsvar till oss i Älska Svedala säger Svedalahems VD “Upphandlingen var gjord på 2+1+1 år. I våras berättade vi muntligt vid ett möte för Bosab att vi inte kommer att förlänga med det sista året utan påbörja en ny upphandling”. “Efter ett tag skickade de ett e-post och skrev att de ville säga upp avtalet. Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet. Vi valde ändå att acceptera deras uppsägning (eller egentligen var det ju vi som sade upp).  Jag kommer att skicka detta e-post till dig”

augusti 2021

Fakturagranskning och ifrågasättande

När Älska Svedala börjar granska fakturorna upptäcker vi omedelbart avvikelser som får oss att höja på ögonbrynen. På 95% av fakturorna från Bosab till Svedalahem anger företaget endast förnamnet Niklas som referens. Utöver det en e-postadresse och ett telefonnummer till en helt okänd person. Telefonnumret står registrerat på Mazars Sweden AB (ett stort internationellt revisions- och bokföringsföretag), men där uppger man att personen vars namn står på fakturorna inte arbetat på Mazars sedan september 2019. Vid två tillfällen har Bosab dubbelfakturerat stora belopp för “vinteruppdrag” som båda, troligen, uppmärksammats av SH och sedan krediterats. Det ena fallet var en större faktura som skickades precis då förvaltaren hade slutat.

september 2021

Kommunens revisorer riktar allvarlig kritik, men Svedalahem menar att de gjort rätt

Den 24 augusti 2021 släpps kommunens lekmannarevisorers rapport, efter att ha granskat Svedalahems upphanding av yttre skötsel och vinterrenhållning. I rapporten riktar revisorerna på punkt efter punkt kritik mot allvarliga brister i Svedalahems agerande. Trots detta går Svedalahem någon vecka senare ut med en kommuniké på sin hemsida med titeln "Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt". Avsaknaden av självkritik, självinsikt samt föraktet för slöseriet av hyresgästernas pengar leder till reaktioner bland hyresgästerna.

Andra anmärkningsvärda fakturor

Det finns ett antal fakturor från Bosab till Svedalahem som avser bl.a. följande: “Trimmat gräs, rabatter, lekplatser och parkeringar på kommunens mark” Likaså ett antal fakturor på ganska stora belopp på arbete utfört på Tejarpsvägen 11-7. Avser ogräsrensning, häckklippning etc.  Kommunens mark borde inte skötas  av Svedalahems entreprenör eller faktureras på Svedalahem utan på kommunen. Det finns några fakturor avseende vårblommor, sommarblommor och höstblommor (alla tre posterna på samma fakturor och flera förekommer) Inte mer än så står det! För oss är det märkligt! Inte har väl Bosab legat på faktureringen av vårblommor fram till februari nästkommande år, då det fakturerats.

november 2021

Upphandlingen stoppad

Den 30/10 presenterade vi vår granskning om Svedalahem-Bosab-affären här på vår hemsida. Två dagar senare, den 1 november, fick vi information om att Svedalahem avbrutit upphandlingen av ny entreprenör för "Yttre skötsel och vinterrenhållning"! Vi fortsätter att bevaka vad som händer. Klart är det dock att Svedalahem nu varit utan skötselentreprenör i princip hela året och att man nu står inför en vinter utan kontrakterad entreprenör som ska sköta halkbekämpning och snöröjning. Men hyresgästerna fortsätter varje månad att betala för skötsel i sina hyresavgifter... Läs hela Älska Svedalas granskning av Svedalahem här

Svedalahem tecknar miljonavtal med 24-årig VD – utan att träffas

Den 13 maj tecknar Svedalahem efter upphandling avtal med Bosab Fastighetsförvaltning AB, en affär värd ca 12-14 miljoner. Den undertecknade parten från Bosab är en 24-årig kvinna från Malmö. Hon är på pappret ensam ägare av Bosab och numera sambo med en släkting till de av SVT utpekade bröderna, som misstänks stå bakom bedrägerierna. Avtalet signeras med digital underskrift, vilket antyder att parterna aldrig ens träffats. I SVT:s kommande granskning slås fast att Bosab vunnit anbudet med hjälp av falska CV och referenser.

Inga protokoll, inga minnesanteckningar, ingen dokumentation..

Trots stora brister i leveranserna från Bosab hålls inga protokollförda möten om om skötseln, dess brister, eller krav etc. I kontraktet framgår tydligt att det fyra gånger om året ska hållas “driftmöten” och att dessa ska “följa en agenda som utarbetats i samråd mellan parterna”.Fast det finns ett tydligt och välskrivet kontrakt att luta sig mot förmås tycks avtalsuppföljningen från Svedalahems ledning vara mycket bristfällig. Det finns verktyg som exempelvis kvalitetsavdrag och viten att ta till. Men varken Älska Svedala, Svedalahems VD eller revisorerna kan framvisa några belägg för att dessa verktyg använts.

Skötseln blir undermålig och hyresgäster och förvaltare klagar på bred front

Under våren 2020 eskalerar problemen med undermålig och på vissa håll helt obefintlig skötsel snabbt. Hyresgästernas klagomål blir allt fler. Bosab har få fasta anställda och arbetsstyrkan består enligt hyresgästernas och fastighetsskötarnas observationerna till största del av personer i arbetsträning eller som luras att provjobba, som SVT berättar om här. Dessutom saknar personalen utrustning och skyddskläder. Det utförda arbetet på Svedalahems fastigheter blir undermåligt och skötselskulden ökar. De påtalade och anmälda felen åtgärdas ej.

Förvaltare på Svedalahem meddelar att Bosab inte ska vara kvar

Förvaltare på Svedalahem bekräftar vid besök för hyresgäster i Klågerup hur illa det är med skötseln och att entreprenören (Bosab) inte ska vara kvar. Hen medger att skötseln är ”usel och att det ser riktigt illa ut” samt att man "p.g.a Bosab har oerhört mycket extra arbete och kontroll att utföra". Det kommer senare att visa sig det blir förvaltaren och inte Bosab som lämnar Svedalahem. Kontraktet blir inte uppsagt i tid och löper därför automatiskt vidare ytterligare ett år.

Oerhörda mängder salt och saltade priser

Bosab har fakturerat Svedalahem för 190 ton salt vintersäsongen 2020-2021. Det är mer salt än hela Svedala Kommuns förbrukning (man använde där 170 ton förra vintern). 190 ton innebär att man lagt ut 6300 kg i snitt per utkallning. Eller för att förstå det bättre; 190 ton salt motsvarar 633 småtraktorer med saltspridare. Utöver 190 ton salt har man använt 3700 kg ”Isfritt”.  Riktlinjer för saltning säger att man lägger 8-12 gram salt per m2 på GC-banor (gång och cykelbanor).  Svedalahem har till Bosab betalt 1640 kr/ton för salt. Det är dubbelt så mycket som Svedala Kommun själv betalar för salt (844 kr/ton) och det är ungefär 900:- mer än vad Malmö Kommun betalar per ton.  För ”Isfritt” har man fakturerat 34,13/kg. Även detta pris är på tok för högt, bör ligga på runt 10 kr/kg vid inköp i storsäck.

Jul, jul, strålande jul

För uppsättning och nedtagning av julgranar julen 2020 har Svedalahem fakturerats 92 mantimmar och 89 timmar hjullastare. På Gamla Malmövägen i Klågerup stöttades julgranen upp med bänkar och bord och en hårt dragen elkabel för att inte trilla och sedan försvann man med de boendes stege som aldrig kom tillbaka.

Trots stora brister sägs avtalet inte upp – utan förlängs ytterligare ett år

Få tycks vara nöjda med Bosab:s skötsel. Ändå vidtar Svedalahem inga dokumenterade åtgärder. Den 12 februari 2021 är sista dagen för Svedalahem att säga upp kontraktet enligt avtalet, men detta sker aldrig. Därför förlängs avtalstiden automatiskt och gäller nu ytterligare ett år. Älska Svedala har utan framgång försökt försökt få svar på frågan varför någon uppsägning aldrig skedde. Denna frågeställning berörs inte heller i revisorernas rapport.

SVT släpper uppmärksammad granskning – Bosab lurar kunder och bygger på bluff

Svt börjar sin granskning och granskningen visar att bakom Bosab står personer dömda för bl.a. ekonomisk brottslighet och att man använt falska uppgifter, betyg och intyg. Både privatpersoner och andra kommuner är drabbade. Granskningen visar att Bosab har fakturerat arbeten som inte slutförts, saltat fakturor och hotat de som ifrågasätter. Se samtliga reportage här: https://www.svt.se/special/grona-fingrar-svarta-logner/

Bosab säger upp avtalet – något de inte har rätt till

Trots att Svedalahem tycks vara missnöjda med Bosab sade man inte upp avtalet i tid. Avtalet förlängdes därför ytterligare ett år. Kort därefter publicerade SVT sin granskning av Malmöbröderna. Då mottar Svedalahems fastighetschef plötsligt ett mail från Yasmin Kazaz, Bosab:s på pappret verkställande direktör: Hej Jörgen! Meddelar härmed att vi på BOSAB Fastighetsförvaltning AB , 556581-2475 säger upp det ingångna avtalet mellan oss och  Svedalahem. Avtalet avser trädgårdsskötsel samt snö och halkbekämpning som sägs upp med omedelbar verkan. Vi har även skickat uppsägningen postledes.

Fastighetschefen ville följa kontraktet – men Svedalahems VD kör över

Älska Svedala har begärt ut kommunikationen mellan Bosab och Svedalahem. Där framkommer det att Svedalahems egna fastighetschef ifrågasätter Bosabs uppsägning och efterfrågar skälen för uppsägning. Det finns nämligen inget stöd för Bosabs uppsägning i det avtal som är tecknat. Men bara någon dag senare blir fastighetschefen överkörd av sin egen VD Cecilia Önnevik. Nu bekräftar dessutom VD:n bristerna i skötseln för första gången.

Svedalahem vilseleder sina hyresgäster i ett uttalande på hemsidan

I en kungörelse på sin hemsida berättar Svedalahem sin version av vad som hänt. Man hävdar bland annat att Bosab bytte ägare mitt under pågående upphandling. Detta är dock ett påstående som inte stämmer. Både SVT och Bolagsverket konstaterar att ägarbytet i Bosab skedde under november och december 2018 - alltså hela 6 månader innan kontraktsskrivningen.

Älska Svedala begär ut alla faktor och övriga handlingar

Älska Svedala reagerar på såväl SVT:s granskning och hyresgästernas reaktioner och begär därför ut handlingar från Svedalahem. Vi får bland annat ut upphandlingsdokument och begär också att få ut alla fakturor och kreditnotor. Totalt rör det sig om drygt 250 fakturor och fakturerat belopp på runt 6 miljoner kronor över 15 månader som Älska Svedala metodiskt börjar granska.

Svedalahems VD förtydligar i mail till oss, eller inte…

I mailsvar till oss i Älska Svedala säger Svedalahems VD “Upphandlingen var gjord på 2+1+1 år. I våras berättade vi muntligt vid ett möte för Bosab att vi inte kommer att förlänga med det sista året utan påbörja en ny upphandling”. “Efter ett tag skickade de ett e-post och skrev att de ville säga upp avtalet. Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet. Vi valde ändå att acceptera deras uppsägning (eller egentligen var det ju vi som sade upp).  Jag kommer att skicka detta e-post till dig”

Fakturagranskning och ifrågasättande

När Älska Svedala börjar granska fakturorna upptäcker vi omedelbart avvikelser som får oss att höja på ögonbrynen. På 95% av fakturorna från Bosab till Svedalahem anger företaget endast förnamnet Niklas som referens. Utöver det en e-postadresse och ett telefonnummer till en helt okänd person. Telefonnumret står registrerat på Mazars Sweden AB (ett stort internationellt revisions- och bokföringsföretag), men där uppger man att personen vars namn står på fakturorna inte arbetat på Mazars sedan september 2019. Vid två tillfällen har Bosab dubbelfakturerat stora belopp för “vinteruppdrag” som båda, troligen, uppmärksammats av SH och sedan krediterats. Det ena fallet var en större faktura som skickades precis då förvaltaren hade slutat.

Kommunens revisorer riktar allvarlig kritik, men Svedalahem menar att de gjort rätt

Den 24 augusti 2021 släpps kommunens lekmannarevisorers rapport, efter att ha granskat Svedalahems upphanding av yttre skötsel och vinterrenhållning. I rapporten riktar revisorerna på punkt efter punkt kritik mot allvarliga brister i Svedalahems agerande. Trots detta går Svedalahem någon vecka senare ut med en kommuniké på sin hemsida med titeln "Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt". Avsaknaden av självkritik, självinsikt samt föraktet för slöseriet av hyresgästernas pengar leder till reaktioner bland hyresgästerna.

Andra anmärkningsvärda fakturor

Det finns ett antal fakturor från Bosab till Svedalahem som avser bl.a. följande: “Trimmat gräs, rabatter, lekplatser och parkeringar på kommunens mark” Likaså ett antal fakturor på ganska stora belopp på arbete utfört på Tejarpsvägen 11-7. Avser ogräsrensning, häckklippning etc.  Kommunens mark borde inte skötas  av Svedalahems entreprenör eller faktureras på Svedalahem utan på kommunen. Det finns några fakturor avseende vårblommor, sommarblommor och höstblommor (alla tre posterna på samma fakturor och flera förekommer) Inte mer än så står det! För oss är det märkligt! Inte har väl Bosab legat på faktureringen av vårblommor fram till februari nästkommande år, då det fakturerats.

Upphandlingen stoppad

Den 30/10 presenterade vi vår granskning om Svedalahem-Bosab-affären här på vår hemsida. Två dagar senare, den 1 november, fick vi information om att Svedalahem avbrutit upphandlingen av ny entreprenör för "Yttre skötsel och vinterrenhållning"! Vi fortsätter att bevaka vad som händer. Klart är det dock att Svedalahem nu varit utan skötselentreprenör i princip hela året och att man nu står inför en vinter utan kontrakterad entreprenör som ska sköta halkbekämpning och snöröjning. Men hyresgästerna fortsätter varje månad att betala för skötsel i sina hyresavgifter... Läs hela Älska Svedalas granskning av Svedalahem här

Älska Svedala kommenterar:

Detta avtal borde aldrig ha undertecknats. Granskning av såväl Bosabs ägare och andra företrädare har inte gjorts korrekt. Alla uppgifter fanns där framför ögonen eller on-line. Svårare än så var eller är det inte om viljan finns.

Under resans gång har det mest handlat om en flykt från ansvar från både Svedalahem och Bosab och den stora förloraren är och förblir hyresgästerna!
Hela denna farsen borde aldrig få inträffa och, värst av allt, när den var igång, varför stoppade man inte den i tid? Juridiskt, enligt kontraktet, hade Svedalahem alla möjligheter från dag 1 att stoppa det, ställa krav, lägga viten, göra kvalitetsavdrag m.m men man valde att köra huvudet i sanden och inget se eller höra! Man kan undra varför Svedalahem inte gjort som Trelleborg och polisanmält?
Vi vågar inte ens tänka tanken att detta endast är en affär, ett kontrakt som vi tittat närmre på. Är det så här illa generellt sett inom den kommunala verksamheten? Är det så här man hanterar våra skattepengar och hyresintäkter?