När Älska Svedala börjar granska fakturorna upptäcker vi omedelbart avvikelser som får oss att höja på ögonbrynen. På 95% av fakturorna från Bosab till Svedalahem anger företaget endast förnamnet Niklas som referens. Utöver det en e-postadresse och ett telefonnummer till en helt okänd person. Telefonnumret står registrerat på Mazars Sweden AB (ett stort internationellt revisions- och bokföringsföretag), men där uppger man att personen vars namn står på fakturorna inte arbetat på Mazars sedan september 2019.

Vid två tillfällen har Bosab dubbelfakturerat stora belopp för “vinteruppdrag” som båda, troligen, uppmärksammats av SH och sedan krediterats. Det ena fallet var en större faktura som skickades precis då förvaltaren hade slutat.