Bosab har fakturerat 729.600 kr exkl. moms för utförandet vintern 2020-2021. Dessutom har man fakturerat 437.865 kr exkl. moms för halkbekämpningsmaterial.  Totalt 1.167.465 exkl. moms. Antalet uppdrag/utkallningar är enligt fakturorna 30 st.