Föreningslivet i vår kommun är navet i vårt samhälle!

Alla former av föreningsliv måste få mycket bättre stöttning och förståelse från styret. I maktens korridorer talas det just nu om att ”justera” (läs: höja) hyrorna för föreningarna.

Älska Svedala tycker det är ett oerhört dåligt förslag och vi kommer aldrig att stödja det. Att spara in på föreningslivet ger oss garanterat större problem och ökade kostnader längre fram. Handen på hjärtat; har vi råd att INTE satsa på föreningslivet?

Höjda hyror innebär garanterat att många föreningar måste höja sina medlemsavgifter, vilket i förlängningen kan innebära att barn plötsligt inte längre kommer till träningen eller frimärksklubben. Alla sådana risker måste minimeras. Idrottföreningar, scoutkårer, frimärksklubbar, teaterföreningar osv behöver hjälp och stöd – inte höjda hyror.  De behöver också förståelse, hjälp och samarbete med kommunen t.ex. med att hitta nya lokaler som passar bättre för deras verksamhet.

Älska Svedala älskar föreningslivet i kommunen och vi vill också passa på att tacka för allt fantastiskt arbete som alla ledare, tränare, styrelseledamöter, konsulenter och alla andra föreningsmänniskor gör för våra barn, ungdomar och oss äldre. Ni gör fantastiska insatser och utan er hade vår fritid varit bra mycket fattigare, tack!