Föreningarna är hjärtat i vår kommun!

Alla former av föreningsliv måste få mycket bättre stöttning och förståelse från Politiken.

Att höja hyror och avgifter under lågkonjunkturen är inte rätt väg att gå. När pengarna inte längre räcker till hemma, så behöver istället föreningarna MER stöd än tidigare. Om vi inte beslutar om det, så kan föreningarna bli tvugna att höja sina medlemsavgifter vilket i förlängningen leder till att barn och gamla inte längre kan komma till aktiviteterna.

Alla sådana risker måste minimeras. Idrottföreningar, teaterföreningar, scoutkårer, föreläsningsföreningar mm behöver stöttas nu. De behöver bättre förståelse för deras situation och samarbete och hjälp av kommunen med att t.ex. hitta lokaler som passar för deras verksamhet.

Vi älskar föreningslivet i kommunen och vi vill passa på att tacka för allt fantastiskt arbete som alla ledare, tränare, föräldrar, styrelseledamöter och alla andra föreningsmänniskor gör för våra barn, ungdomar och äldre. Ni gör fantastiska insatser och utan er hade vår fritid varit mycket fattigare. Tack!