I mailsvar till oss i Älska Svedala säger Svedalahems VD “Upphandlingen var gjord på 2+1+1 år. I våras berättade vi muntligt vid ett möte för Bosab att vi inte kommer att förlänga med det sista året utan påbörja en ny upphandling”.

“Efter ett tag skickade de ett e-post och skrev att de ville säga upp avtalet. Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet. Vi valde ändå att acceptera deras uppsägning (eller egentligen var det ju vi som sade upp).  Jag kommer att skicka detta e-post till dig”