Vi är ett nytt lokalt parti. Vi har tröttnat på det gängse sättet som politiker behandlar medborgare med hänvisning till ideologier, lagar och långa beslutsprocesser. Det demokratiunderskott som råder i kommunen vill vi råda bot på. Engagemang, fakta och delaktighet innan beslutsprocessen drar igång är vårt motto.

Partiets initiala uppdrag var att förhindra placeringen av ett fängelse under Kriminalvårdsanstalten Syds regi i Svedala kommun. Partiet driver nu frågor inom alla kommunala politikområden.

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!