Sociala frågor

Trygghet för såväl unga som gamla är av yttersta vikt för oss. Svedala kommun är och kan förbli en småkommun som präglas av sammanhållning och där fokus är på boende för alla generationer.

Beslut om gemensamma samhällsutmaningar ska baseras på småskalighet. För oss har den mindre kommunens närhet till allt och känsla av samhörighet ett egenvärde.

Vi kommer därför att arbeta för:

  • Ge medborgare med omsorgsbehov möjlighet till förebyggande besök med fokus att stärka den enskildes egenförmåga
  • Att oavsett om den enskildes behov av vård och omsorg är av enstaka karaktär eller något som är kontinuerligt pågående så ska den präglas av trygghet.
  • Att kommunen tar sitt ansvar för den samverkan som behövs mellan olika vårdgivare oavsett huvudman.
  • Att säkerställa att all vård som ges är personcentrerad och med mest möjliga kontinuitet i personalstyrkan. Detta gäller även vid de vårdnivåer som kommunen inte svarar för.
  • Att den mat som kommunen serverar i skolor och på äldreboenden är näringsriktig, närproducerad och tillräcklig
  • Att aktivt stödja kommunens förenings- och kulturliv jämställt för alla generationer men även understödja föreningar som verkar på tvärs över generationer.
  • Att kommunens satsning på barn och unga i riskmiljö högprioriteras.