För uppsättning och nedtagning av julgranar julen 2020 har Svedalahem fakturerats 92 mantimmar och 89 timmar hjullastare. På Gamla Malmövägen i Klågerup stöttades julgranen upp med bänkar och bord och en hårt dragen elkabel för att inte trilla och sedan försvann man med de boendes stege som aldrig kom tillbaka.