Vi får tillgång till ett mail som Fastighetschefen på Svedalahem skickade till Bosab där hen ifrågasatte uppsägningen från Bosab.

”Hej, Har tagit emot ert mail nedan och bifogar vårt avtal för skötselentreprenaden. Vill ni vänligen, utifrån tecknat avtal, ange skäl och villkor för er uppsägning.”

Fastighetschefen vill uppenbarligen göra rätt och följa det kontrakt man har med Bosab och ifrågasätter uppsägningen. Några dagar senare tar Svedalahems VD Cecilia Önnevik över och sänder följande: 

”Hej! Vi har inte fått er uppsägning med posten. Vi accepterar uppsägningen, avtalet löpte t o m den 17 maj 2021. Vi accepterar ingen fakturering efter detta datum. Den senaste månaden uppfattar vi att inget arbete utförts på våra fastigheter.”

Kontraktet, som båda parter undertecknat, löper egentligen numera till 12 maj 2022 eftersom uppsägningen inte gjorts i tid (se tidigare ruta). Kontraktet kan inte sägas upp av Bosab.