I en kungörelse på sin hemsida berättar Svedalahem sin version av vad som hänt. Man hävdar bland annat att Bosab bytte ägare mitt under pågående upphandling:

Vår upphandling av arbetet med yttre skötsel gjordes 2019 enligt bestämmelser i LOU, Lagen om Offentlig upphandling. Företaget Bosab hade lägsta anbud och vann upphandlingen. Vid denna tidpunkt bytte företaget ägare, de tidigare ägarna hade arbetat länge inom området. Referenser togs och de visade inget illavarslande.

Detta är dock ett påstående som inte stämmer. Både SVT och Bolagsverket konstaterar att ägarbytet i Bosab skedde under november och december 2018 – alltså hela 6 månader innan kontraktsskrivningen. Att Svedalahem brustit i sin kontroll över sina leverantörer är något som sedemera slås fast av kommunens lekmannarevisorer.

Personuppgifterna är blurrade av Älska Svedala av hänsyn till privatpersonerna.