Få tycks vara nöjda med Bosab:s skötsel. Ändå vidtar Svedalahem inga dokumenterade åtgärder. Den 12 februari 2021 är sista dagen för Svedalahem att säga upp kontraktet enligt avtalet, men detta sker aldrig. Därför förlängs avtalstiden automatiskt och gäller nu ytterligare ett år. Älska Svedala har utan framgång försökt försökt få svar på frågan varför någon uppsägning aldrig skedde. Denna frågeställning berörs inte heller i revisorernas rapport.