Det finns ett antal fakturor från Bosab till Svedalahem som avser bl.a. följande: “Trimmat gräs, rabatter, lekplatser och parkeringar på kommunens mark” Likaså ett antal fakturor på ganska stora belopp på arbete utfört på Tejarpsvägen 11-7. Avser ogräsrensning, häckklippning etc.  Kommunens mark borde inte skötas  av Svedalahems entreprenör eller faktureras på Svedalahem utan på kommunen.

Det finns några fakturor avseende vårblommor, sommarblommor och höstblommor (alla tre posterna på samma fakturor och flera förekommer) Inte mer än så står det! För oss är det märkligt! Inte har väl Bosab legat på faktureringen av vårblommor fram till februari nästkommande år, då det fakturerats.