Under våren 2020 eskalerar problemen med undermålig och på vissa håll helt obefintlig skötsel snabbt. Hyresgästernas klagomål blir allt fler. Bosab har få fasta anställda och arbetsstyrkan består enligt hyresgästernas och fastighetsskötarnas observationerna till största del av personer i arbetsträning eller som luras att provjobba, som SVT berättar om här. Dessutom saknar personalen utrustning och skyddskläder. Det utförda arbetet på Svedalahems fastigheter blir undermåligt och skötselskulden ökar. De påtalade och anmälda felen åtgärdas ej.