Bosab har fakturerat Svedalahem för 190 ton salt vintersäsongen 2020-2021. Det är mer salt än hela Svedala Kommuns förbrukning (man använde där 170 ton förra vintern). 190 ton innebär att man lagt ut 6300 kg i snitt per utkallning. Eller för att förstå det bättre; 190 ton salt motsvarar 633 småtraktorer med saltspridare. Utöver 190 ton salt har man använt 3700 kg ”Isfritt”. 

Riktlinjer för saltning säger att man lägger 8-12 gram salt per m2 på GC-banor (gång och cykelbanor). 

Svedalahem har till Bosab betalt 1640 kr/ton för salt. Det är dubbelt så mycket som Svedala Kommun själv betalar för salt (844 kr/ton) och det är ungefär 900:- mer än vad Malmö Kommun betalar per ton.  För ”Isfritt” har man fakturerat 34,13/kg. Även detta pris är på tok för högt, bör ligga på runt 10 kr/kg vid inköp i storsäck.