Näringsliv

Vi anser att den nuvarande kommunledningen visar upp ett ointresse när det gäller kommunens näringsliv. Ofta är man reaktiv i stället för proaktiv, kontrollerande i stället för stöttande, vilket är något som en organisation vanligtvis faller tillbaka till om ledningen saknar ledningsförmåga eller visioner. I en kommungranskning gjord så sent som 2020 av Näringslivets Regelnämnd bekräftades också att ledningen i Svedala inte har en tydlig styrning vad gäller främjande av näringslivet.

Svenskt Näringslivs årliga återkommande undersökning visar också att det bland en långt större andel av kommunens företagare än i andra kommuner finns ett missnöje med hur de behandlas. Det problemet löser man i Svedala med att välja att titta på en annan undersökning istället. Man duckar helt enkelt för kritiken från företagarnas egna undersökning, och gör följaktligen inte något åt problemet.

Politiker i allmänhet brukar gilla att vara de som skapar jobben. Skriva under stora avtal och skaka hand framför kameran. Sådant ger sällan några bestående resultat. Vi menar istället att politiker ska koncentrera sig på att skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Det handlar om att ha en bättre styrning av den egna organisationen, samt om att det finns tydliga visioner och viljeyttringar från kommunledningen som leder till en förändrad attityd i bemötandet av företagarna. Företagen själva skapar arbetstillfällena.

Företag och företagare ska känna att Svedala är en kommun där de möts med öppna armar och stort intresse. Svedala ska vara förstavalet när företag funderar på var de ska etablera sig någonstans. Vi ska vara först på bollen och hjälpa dem med administration och experthjälp redan innan de vet vad de ska fråga efter. Vi har ett drömläge för ett blomstrande näringsliv mitt i södra Skåne med E65:an, 108:an och järnväg genom kommunen. Vi har närhet till Malmö, Trelleborg och Ystad med sina hamnar. I norr ligger Lund, med universitet och teknisk högskola. Köpenhamn kan nås på 30 minuter, och dessutom har vi en flygplats i kommunen. Vi har alla förutsättningar för att lyckas!

Småföretagare är speciellt bra för kommunen, då företagarna själva ofta flyttar till kommunen samtidigt som de etablerar sig här. Det finns många fördelar med att satsa på dessa människor. Dels får Svedala kommun större intäkter via kommunalskatten, dels står man på en stabilare grund i lågkonjunkturer, då fler småbolag i stället för ett fåtal större minskar risken för stora sociala konsekvenser om ett enskilt bolag skulle gå i konkurs.

Fler företagsetableringar och växande företag kommer alla kommunens invånare till del i form av bättre ekonomi och ökad välfärd. Låt oss skapa de visioner och den styrning som just nu saknas, och jobba hårt för att bli en företagsvänlig kommun där entreprenörer vill etablera sig.