Ett samband med ett upprop mot placeringen av ett fängelse i Svedalas bildandes Fängelsefritt Svedala samordnings-förening (februari 2018). En grupp medlemmar ur den föreningen valde sedan att gå vidare och bilda partiet Älska Svedala under våren 2018, med syfte att ställa upp i kommunalvalet senare samma år.