Ett folkligt uppror mot placering av ett fängelse i Svedalas natursköna omgivning resulterade i bildande av Fängelsefritt Svedala samordnings-förening i februari 2018. En grupp medlemmar ur den föreningen valde sedan att bilda partiet Älska Svedala under våren 2018, med syfte att ställa upp i valet till kommunfullmäktige i september 2018.  Resultatet blev två mandat i fullmäktige. Mats Bentmar och Peter Henriksson representerar partiet.