Lokal demokrati

Inget parti tycker exakt likadant som du gör i alla frågor. Kommunalpolitik handlar mycket om att pengarna ska räcka till så mycket som möjligt. Praktiska saker som sällan diskuteras i en valrörelse, där det istället handlar om ideologi. Som en konsekvens av det, kan det leda till att den politiska majoriteten i kommunen driver frågor som man själv egentligen inte håller med om. Partierna ställs naturligtvis tillsvars igen efter fyra år, men i vissa fall är det då omöjligt att backa beslutet. T.ex. vid rivning av en gammal byggnad som många vill bevara, exploatering av åkermark som sedan inte går att återställa eller beslut om nya byggnader som på ett dramatiskt sätt ändrar karaktären i våra tätorter.

Vi i Älska Svedala vill ändra på detta genom att involvera invånarna mer i beslutsprocesserna. Idag är många beslut bara informationsärenden när allt är klart. Det kanske har diskuterats länge och mycket av politikerna, ibland utan protokoll, men invånarna vet inte vad som händer och ges inte heller tillfälle att tycka till om idéerna.

I frågor som förändrar vårt samhälle permanent, tycker vi i Älska Svedala att man ska rådfråga invånarna redan i början av processen. På det viset får politikerna en indikation på om idén är något man ska arbeta vidare med eller ej. Skulle det visa sig att invånarna inte gillar förslaget, sparar man både tid och resurser genom att tidigt lägga ner arbetet. En sorts informell folkomröstning, där alla som vill, ges chansen att tycka till. Vi tror dessutom att öppenhet och frekvent information kring denna typen av frågor skulle öka engagemanget bland invånarna.