Om Admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Admin skapat 35 blogginlägg för.

Läs vår granskning om Svedalahem

2021-11-28T14:03:59+02:002021-10-30|Nyheter|

Älska Svedala släpper idag sin granskning om Svedalahem. En berättelse om hur ett kommunalt bostadsbolag på grund av bristfälliga rutiner tecknar mångmiljonavtal med välkända bluffmakare och kriminella för att sköta den yttre skötseln av sina bostäder. Avtal som tecknas utan att man kontrollerar de påhittade handlingar som skickas in, och utan att ens träffa företrädare för bolaget som visar sig vara målvakter. Det är en berättelse om en yttre skötsel av mer än tusen bostäder i kommunen som fullständigt kollapsar. Om saltade fakturor, dubbelfakturering och enorma kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Men det är också en berättelse om bristande [...]

Vår Räddningstjänst riskerar att inte bli vår!

2021-11-28T14:00:54+02:002021-10-28|Nyheter|

Vid vårt gruppmöte den 2:a november 2020 var vi hos Räddningstjänsten för att informera oss om den moderatstyrda femklöverns långt framskridna planerna på att förändra vår Räddningstjänst så att vi inte längre själv styr över den. Utredningen som pågick då var den femte på elva år som rekommenderade att vi ska bli en del av Räddningstjänst Syd. Ett annat alternativ som hålls fram i utredningen är ett samarbetsavtal med Trelleborg. Oavsett om det blir R-Syd eller samarbete med Trelleborg blir det sämre för oss i Svedala. Kvar här på vår station blir endast deltidsanställda. Samtliga befäl kommer vid larm att [...]

Andra anmärkningsvärda fakturor

2021-10-31T10:12:03+02:002021-09-15|Svedalahem|

Det finns ett antal fakturor från Bosab till Svedalahem som avser bl.a. följande: “Trimmat gräs, rabatter, lekplatser och parkeringar på kommunens mark” Likaså ett antal fakturor på ganska stora belopp på arbete utfört på Tejarpsvägen 11-7. Avser ogräsrensning, häckklippning etc.  Kommunens mark borde inte skötas  av Svedalahems entreprenör eller faktureras på Svedalahem utan på kommunen. Det finns några fakturor avseende vårblommor, sommarblommor och höstblommor (alla tre posterna på samma fakturor och flera förekommer) Inte mer än så står det! För oss är det märkligt! Inte har väl Bosab legat på faktureringen av vårblommor fram till februari nästkommande år, då det [...]

Kommunens revisorer riktar allvarlig kritik, men Svedalahem menar att de gjort rätt

2021-10-27T10:00:00+02:002021-09-13|Svedalahem|

Den 24 augusti 2021 släpps kommunens lekmannarevisorers rapport, efter att ha granskat Svedalahems upphanding av yttre skötsel och vinterrenhållning. I rapporten riktar revisorerna på punkt efter punkt kritik mot allvarliga brister i Svedalahems agerande. Trots detta går Svedalahem någon vecka senare ut med en kommuniké på sin hemsida med titeln "Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt". Avsaknaden av självkritik, självinsikt samt föraktet för slöseriet av hyresgästernas pengar leder till reaktioner bland hyresgästerna.

Fakturagranskning och ifrågasättande

2021-10-31T10:10:29+02:002021-08-01|Svedalahem|

När Älska Svedala börjar granska fakturorna upptäcker vi omedelbart avvikelser som får oss att höja på ögonbrynen. På 95% av fakturorna från Bosab till Svedalahem anger företaget endast förnamnet Niklas som referens. Utöver det en e-postadresse och ett telefonnummer till en helt okänd person. Telefonnumret står registrerat på Mazars Sweden AB (ett stort internationellt revisions- och bokföringsföretag), men där uppger man att personen vars namn står på fakturorna inte arbetat på Mazars sedan september 2019. Vid två tillfällen har Bosab dubbelfakturerat stora belopp för “vinteruppdrag” som båda, troligen, uppmärksammats av SH och sedan krediterats. Det ena fallet var en större [...]