Om Mats Bentmar

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mats Bentmar skapat 51 blogginlägg för.

Småskolan rivs!

2024-05-06T16:23:50+02:002024-05-05|Nyheter|

Ytterligare en vacker byggnad ska bort. Vårt kommunhus ska byggas ut och kommunledningen ser ingen annan lösning än att riva den fina Småskolan, en av de sista gamla byggnaderna i tätorten. Naturligtvis så reserverade vi oss redan när första beslutet togs i kommunstyrelsen 2021-09-13. Då som enda parti! Vi kommer att rösta nej imorgon (2024-05-06) också. Vi vill ju att Småskolan bevaras och att kommunhusets behov av att bli större bäst löses genom att vi bygger ett i Bara. Då med skyddsrum och lämpliga föreningslokaler i samma byggnad. Något som verkligen behövs i Bara redan idag och ännu mer om några [...]

Pengarna räckte inte

2024-03-22T15:35:52+02:002024-03-22|Nyheter|

Lagom till sommaren 2021 beslutades det om en storsatsning på idrotten i Klågerup. Äntligen skulle omklädningsrum, förråd och planer renoveras och ställas iordning. Gamla skolan skulle få ett lyft och bli en fin föreningslokal. På nya IP skulle en helt ny aktivitetslokal uppföras, de gamla och risiga lokalerna rivas och planen skulle få hög kvalitet. 35 miljoner avsattes varav 18 miljoner öronmärktes för den nya aktivitetshallen. Allt skulle vara klart 2023. Arbetet på gamla IP drog igång, på nya IP revs de byggnaderna och planen fixades. Men sen blev det inte mer. Vad hände? I ett protokoll från Kultur- och [...]

Begränsa fyrverkerierna!

2023-12-27T16:19:44+02:002023-12-27|Nyheter|

Vi kommer inte att ge oss. Nyårsfyrverkerierna ska vara begränsade till 12-slaget. Vårt arbete med att införa begränsningar kommer att fortsätta. Vid kommunfullmäktigemötet den 18/5-2022 röstades vårt förslag om att begränsa användandet av nyårsfyrverkerier ner. Som motivering nämndes bl.a  att barn som behöver gå och lägga sig tidigt också ska ha möjlighet att se fyrverkerier.  Många av våra fyrfota familjemedlemmar får därmed fortsätta att fira nyår bakom nedrullade fönster till hög musik och alla lampor tända. Hästar ska vi inte tala om. Vårt förslag handlade ju inte om ett förbud, endast om en begränsning av samma slag som man idag [...]

Fjärde advent och julafton!

2023-12-24T09:23:16+02:002023-12-24|Nyheter|

Högt på vår önskelista har vi att förståelsen för vår unika jordbruksmark ökar och att vi slutar att bygga på den. Vår kommun ligger femma i hela landet då det handlar om att exploatera jordbruksmark. Det kan inte fortsätta så. Låt oss göra som Jönköping, ta ett beslut som innebär att vi stoppar all exploatering av jordbruksmark. Kan dom så kan vi!

Tredje advent

2023-12-17T09:25:42+02:002023-12-17|Nyheter|

På vår önskelista har vi att våra föreningar får ännu mera stöd. Det omfattande ideella arbete som utförs av deras aktiva, ledare och tränare tillför kommunen ett mycket högt värde. Ett värde som inte är direkt mätbart och därför lätt underskattas.

Tyvärr ingen sänkning av hastigheten genom Krågeholm

2023-12-13T14:53:09+02:002023-12-13|Nyheter|

Boende i Krågeholm försökte på nytt, med ett förslag till Idé Svedala, att sänka hastigheten genom byn till 30 km/h. I byn finns ingen plats utefter vägen för gående vilket gör dem extra utsatta för trafiken. En lösning hade varit att göra om vägen till en s.k. bydgeväg, med endast en fil för bilar och en större vägren för gående. Men Trafikverket ville inte göra detta med mindre än att man samtidigt skulle asfaltera om vägen. Och det behövdes inte just nu. Kommunen fick inte heller göra arbetet åt dem. Kvar fanns bara att försöka lösa problemet genom en sänkning [...]

108:an genom Svedala ska ändras

2023-12-11T18:26:40+02:002023-12-11|Nyheter|

108:ans dragning genom Svedala ska äntligen ändras. Det ska skapas en planskild korsning med järnvägen genom att vägbanan sänks ner i ett 27 meter brett dike. Korsningen med Börringevägen ska också bli planskild. Vi har en bättre idé. Låt vägen gå i en tunnel som kommer upp längre norrut. På så vis skapar vi en stor och användbar yta istället för ett djupt sår. En yta som kan användas både som park och för näringsliv. Bullret från vägen kommer på så sätt att försvinna helt och de boende på ömse sidor vägen slipper ett djupt och brett trafikerat dike som [...]