Om Mats Bentmar

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mats Bentmar skapat 27 blogginlägg för.

Tack för ert stöd

Av |2022-09-12T13:38:13+02:002022-09-12|Nyheter|

Valet är över och vi har ett preliminärt resultat som säger att vi ökat från två till tre mandat! En mycket stor framgång för oss i vårt första val efter det att vi kom in för fyra år sedan. Lokala partier som vi har ofta svårt att överleva eftersom frågan som "släppte in oss" inte längre är aktuell. Vi måste visa att vi inte är ett enfrågeparti och det har vi verkligen lyckats med. Vi har ju inte bara hålla oss kvar utan även ökat med 50% sett till antal mandat. Detta tack vare alla er som röstat på oss. [...]

Riv inte Småskolan

Av |2022-07-26T18:51:23+02:002022-07-26|Nyheter, Uncategorized|

I december förra året beslutade kommunstyrelsen att Småskolan i Svedala ska rivas eftersom kommunhuset måste växa. Älska Svedala röstade som enda parti mot förslaget. Vi vill att Småskolan bevaras och restaureras till ett modernt "Föreningarnas Hus". Lokalbehovet för kommunens föreningar är stort och detta hade varit en fin lösning. Behovet av mer utrymme i kommunhuset anser vi löses bäst genom att man bygger ett kommunhus i Bara. Den kommundel som växer så det knakar borde ha en del av förvaltningen på hemmaplan så att säga. På så vis får vi även plats till den konferens-/möteslokal som kommunledningen så gärna vill [...]

Ideologi före kvalité

Av |2022-07-19T07:02:11+02:002022-07-18|Nyheter|

Som nog de flesta vet så är en av Älska Svedalas viktigaste frågor att synliggöra beslutsprocesserna i kommunen och inkludera invånarna mer i dem. Nu har det återigen visats att det behövs då M verkar köra sitt eget race bakom ”lyckta dörrar”. Hur ska man annars tolka att Vardaga har presenterats på Facebook och på Svedala kommuns egen hemsida som en framtida aktör inom särskilt boende i  äldreomsorgen i kommunen och byggare av 60 centrala lägenheter här. Allt detta innan en ansökan ens har kommit in. Svedala tillämpar LOV. Inom särskilt boende, SÄRBO, är det bara ett tjugotal kommuner av [...]

Vi fick nej till att begränsa fyrverkerier

Av |2022-05-21T12:03:09+02:002022-05-21|Nyheter|

Vid senaste kommunfullmäktigemötet den 18/5 röstades vårt förslag om att begränsa användandet av nyårsfyrverkerier ner. Som motivering nämndes bl.a  att barn som behöver gå och lägga sig tidigt också ska ha möjlighet att se fyrverkerier.  Många av våra fyrfota familjemedlemmar får därmed fortsätta att fira nyår bakom nedrullade fönster till hög musik och alla lampor tända. Hästar ska vi inte tala om. Vårt förslag handlade ju inte om ett förbud, endast om en begränsning av samma slag som man idag har i vår moderatstyrda grannkommun Trelleborg. S, V och MP stödde vårt förslag. Voteringen slutade med 14 för vår motion, [...]

BOSAB var ett misstag, låt oss lära av det

Av |2022-05-13T21:16:21+02:002022-05-13|Nyheter|

Vi har länge varit kritiska till många delar av Svedalahems affärer med BOSAB. Både  avtalet, hur BOSAB utfört sitt uppdrag och uppföljningen av fakturorna har lämnat mycket övrigt att önska. Kommunens lekmannarevisorer har, efter att ha granskat upphandlingen av yttre skötsel och vinterrenhållning, fört fram vad vi tolkar är kritik samt förslag till förbättringar för Svedalahem inför framtiden. Svedalahem har enligt lekmannarevisorerna ”genomfört upphandlingen av yttre skötsel och vinterrenhållning på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och med rimliga kontroller av anbudsgivarna". Vidare anges det att "uppföljning av utfört arbete under avtalsperioden kan förbättras". I lekmannarevisionsberättelsen anges ett antal nödvändiga förbättringsområden, [...]

Vykort om servicen i Bara

Av |2022-05-08T18:34:57+02:002022-05-07|Nyheter|

Idag delade vi ut vykort i Bara. Denna gången handlade det om hur det står till i Bara. Här finns varken skyddsrum eller särskilt boende. Föreningslokaler lyser med sin frånvaro. Det börjar att bli trångt i både skolor och förskolor. Servicen hänger inte med i samma takt som bostadsbyggandet där det nu närmast handlar om tre stycken 8-våningshus. Hesa Fredrik lär vara på gång men när den ljuder i ett skarpt läge får barabon sätta sig i bilen och åka till Svedala för att hitta ett skyddsrum. I vårt ursprungliga inlägg stod det att det inte finns trygghetsboende i Bara. Det [...]