Bild på ett landskap med rapsfält

Hållbart natur- och kulturlandskap

Att vår kommun är präglat av det skånska kulturlandskapet råder det inga tvivel om. Från öst till väst, från norr till söder finner man uppslukande bokskogar, orkidérika fuktängar, pampiga ekhagar och vidsträckta betesmarker. Dammar och vattendrag avlöser varandra och sätter prägel på en säregen natur.

Här trivs några av landets allra mest hotade och sällsynta arter av både groddjur och fåglar. Att bevara denna natur står i ständig konflikt med samhällets utveckling. Samtidigt lever vi i en tid då vi påverkas av högre medeltemperaturer och utrotning av arter. I Aldous Huxleys roman, Du sköna nya värld, berättas det om att gullvivor och landskap har ett stort fel: de är båda kostnadsfria och kärleken till naturen håller inga fabriker igång.

Vi i Älska Svedala anser att både gullvivor och landskap innehåller stora värden för oss människor och vårt samhälle. Vi arbetar för att skapa en levande landsbygd samt för att bevara de höga natur- och kulturvärden som utmärker vår kommun och som vi är stolta över att kunna visa upp.