Vid vårt gruppmöte den 2:a november 2020 var vi hos Räddningstjänsten för att informera oss om den moderatstyrda femklöverns långt framskridna planerna på att förändra vår Räddningstjänst så att vi inte längre själv styr över den. Utredningen som pågick då var den femte på elva år som rekommenderade att vi ska bli en del av Räddningstjänst Syd. Ett annat alternativ som hålls fram i utredningen är ett samarbetsavtal med Trelleborg.

Oavsett om det blir R-Syd eller samarbete med Trelleborg blir det sämre för oss i Svedala. Kvar här på vår station blir endast deltidsanställda. Samtliga befäl kommer vid larm att infinna sig från någon grannkommun.

Att ha högsta kompetensen först på plats vid ett räddningsuppdrag är av stor betydelse. Senast det visade sig vara så i Svedala var vid branden i Vismarlövs Bagarstuga där hela verksamheten räddades. Gången innan var då Marbäcks förskola räddades från totalförstörelse då befäl från Svedala var först på plats.

Varför ska vi då inte ha egen räddningstjänst längre? Jo, det beror på att vår moderatstyrda ledning febrilt letar efter sätt att finansiera kostnaderna som de gångna femton årens kraftiga tillväxt dragit med sig, samt de kommande femton årens lika kraftiga planerade tillväxt kommer att leda till.

Därför vill styret i kommunen att kostnaderna för vår effektiva och kompetenta räddningstjänst minskar. Idag kostar den 13,1 miljoner per år, dvs ca 600 kr per år och medborgare. Idag har räddningstjänsten strax under 500 utryckningar per år. Om antalet utryckningar överstiger 500 per år räcker inte en deltidsorganisation för att klara uppdraget. Vi måste därmed, pga tillväxttakten i kommunen, inom kort uppgradera till en organisation som består av heltidsanställda som backas upp av deltidsanställda. Detta beräknas kosta ytterligare 9 miljoner per år, vilket ger en totalkostnad på ca 22 miljoner kronor.

Detta är fortfarande under 1000 kr per år och medborgare.

Räddningstjänsten är att se som en försäkring. Vad kostar alla dina andra försäkringar per år? Vad får du ut av dem? Inte mycket förrän efter skada och då ska du betala en självrisk också. Du är dock glad att du har dem när skadan väl är skedd.

Vårt möte med räddningstjänsten gav oss en tydlig insikt. Det ledde till att vår åsikt är att Räddningstjänsten ska förbli i egen regi, och när tiden är inne växlar vi upp till en organisation med heltidsanställd personal kompletterad med deltidsanställda. Det är mycket väl använda skattepengar och det kommer oss alla till del!

Utredningen ledde till en rapport som presenterades som ett informationsärende för kommunstyrelsen den 1 februari 2021. Där ställde Älska Svedala många intressanta och djuplodande frågor som av utredarna endast besvarades med att detta var en bra utredning. Frågorna blottade många och tydliga brister i rapporten, och det hela slutade med ett beslut att kommunstyrelsen tagit del av informationen. Ärendet hamnade aldrig i kommunfullmäktige.

Var detta att betrakta som en seger? Kommer Räddningstjänsten nu att stanna i vår egen regi? Nej, absolut inte. Det fattades ju inget sådant beslut. Så återigen svävar de anställda inom vår Räddningstjänst i ovisshet.

Vad händer sedan? Jo, nästa utredning avlöser den nyss avslutade! Nu får kommundirektören i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att ha kvar Räddningstjänsten i egen regi. De tre mest namnkunniga personerna i landet anlitas för att genomföra utredningen. Nu ska man gå till botten med frågan.

Utredningen blev klar i september i år och presenterades för kommunstyrelsen den 11 oktober 2021. I sammanfattningen av rapporten kan man läsa:

”Vår bedömning är att nuvarande organisation är väl fungerande och avvägd för en egenregiverksamhet.”

Naturligtvis förutsätts en del åtgärder. Tex att utryckningsstyrkans storlek och kompetenser behålls. Att den politiska styrningen behöver utvecklas. Att brandstationen upprustas (man har tex idag inga riktiga omklädningsrum).

Vill du läsa hela rapporten? Klicka här

Beslutet i kommunstyrelsen blev återigen att kommunstyrelsen tagit del av informationen. Vi frågade vad som nu ska ske? Vad ska vi ha rapporten till? Vi fick inget svar på frågorna. Kommundirektören tackade utredarna, och påminde om att han bett dem titta på den förra rapporten och få den kvalitetssäkrad. En rapport utförd av våra egna tjänstemän utan kompetens inom räddningstjänst, en rapport som föreslår att vi ska ingå i Räddningstjänst Syd. Kommundirektören vill alltså styra utredarnas arbete, vilket vi anser är illa.

Så vad händer nu då? Vi kan inte svara på det, den insynen finns inte. Återigen svävar personalen på Räddningstjänsten i ovisshet. Tänk er att ha en sådan arbetsplats.

Vi i Älska Svedala vill att Räddningstjänsten förblir i vår egen regi. Hjälp oss att göra verklighet av detta!