Svedala störtar på näringslivsrankingen. Älska Svedala lägger motion om inrättande av haverikommission för att undvika krasch.

Vi ligger nu på plats 236 av 280 i landet. I Skåne är vi näst sist, 32 av 33.

Motion om tillsättande av haverikommission
Svedala 2020-09-23

Med anledning av resultatet i Svenskt Näringslivs senaste ranking av landets kommuner avseende näringslivsklimatet yrkar Älska Svedala på:

– att det snarast möjligt tillsätts en haverikommission.

– att haverikommissionen ska bestå av representanter från samtliga politiska partier, näringslivet och ideella föreningar.

– att haverikommissionens uppgift ska vara att före halvårsskiftet av 2021 presentera en plan och ett åtgärdspaket vars mål är att senast 2022 placera Svedala bland topp tio i Skåne och topp etthundra i landet.

Svedala har det senaste året tappat 21 placeringar i landet och ligger nu på plats 236. I Skåne ligger vi näst sist.

Med tanke på vår kommuns geografiska läge vid E65/108, järnvägen Malmö-Ystad, flygplats inom kommungränsen, närheten till Öresundsbron, hamnarna i Malmö Trelleborg och Ystad samt regionens expansionstakt betraktar vi målet för haverikommissionen som fullt realistiskt.

Mats Bentmar
Peter Henriksson