I torsdags (den 17/2) träffade vi Bodil Peterson och Kerstin Ellström från pensionärsföreningen Bara PRO. Det är en stor förening med 340 medlemmar vilket motsvarar närmare 10% av befolkningen i Bara. Vårt möte ägde rum i Dagcentralen i Bara.

Under vårt samtal återkom vi hela tiden till behovet av lokal. Föreningen har inte tillgång till en lokal som på ett bra sätt uppfyller deras behov. Fyra medlemsmöten om året, en julfest och ett årsmöte samlar var för sig minst 140 deltagare. I Kuben får man inte vara fler än 120 och där finns även andra begränsningar såsom möblering och att den är delad i två plan. Köksdelen på första plan och verksamhet på andra. Det är besvärligt med logistiken och hissen är inte av lämpligaste typ.

En ändamålsenlig lokal står överst på önskelistan och är nödvändigt om föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett för medlemmarna fungerande sätt. Vidare så hade verksamheten kunnat utökats med fler aktiviteter än vad som är möjligt idag.

Det finns en sådan lokal i Bara, nämligen gamla vårdcentralen. Den ägs av kommunen men står tom sedan länge. På kommunstyrelsemötet den 12/4 2021 var Älska Svedala det enda parti som röstade ja till ett medborgarförslag som ville göra om gamla vårdcentralen till föreningslokal. Alla andra partier var mot förslaget! Lokalen hade varit perfekt för PRO i Bara. Läget kan dessutom inte bli bättre.

Älska Svedala lämnade ett förslag vid kommunfullmäktigemötet den 7/4 2021 om att gamla vårdcentralen i Bara skulle göras om till föreningslokal och att samtidigt kunna hysa en del av vår kommunala förvaltning. En decentralisering som skulle gynna alla i kommunen. Den tänkta utbyggnaden av kommunhuset i Svedala kanske inte skulle behövas då. Allt genom att använda en lokal vi äger som står tom. Läs vårt förslag här: Motion om gamla vårdcentralen Bara

Tiden tycks stå stilla….