En privatbyggd förskola på Åkerbruket är inte fullbelagd. Med det som ett av skälen beslutade kommunstyrelsen idag att ge klartecken för ytterligare 200 bostäder mellan Aggarpsskolan och den kulturhistorikt skyddsvärda Aggarps by. Man tullar därmed på det respektavstånd som tidigare beslutats skulle finnas mellan tätorten och byn. Behöver man tillägga att det handlar om förstklassig åkermark, eller att Älska Svedala reserverade sig mot beslutet?

Svedala kommun ger inte upp kampen med bl.a. Lund om att bli den kommun i landet som exploaterar mest åkermark för att bygga ut sina tätorter. Detta gör man i tider av oro när självförsörjning blir allt viktigare och Sverige redan är sämre än alla andra i sitt närområde. De i kommunen som gång på gång tar dessa beslut, motiverar det hela tiden att “bara denna gången också, sedan ska vi tänka annorlunda”. Men det har de gjort ett tag nu. Man konstaterar samtidigt lite förnumstigt att Trafikverket minsann bygger på åkermark, men inser inte att man själv är mycket värre. Så tanken att göra rätt finns där, men inte viljan eller förmågan.

Dessutom medför tillväxt högre kostnader för kommunen i form av ny infrastruktur, nya skolor etc. De som flyttar in till kommunen är ofta barnfamiljer, som i genomsnitt kostar mer än vad de betalar i skatt under alla åren barnen går i skola. De senaste åren har en alldeles för höga tillväxt finansierats med nya skattemedel från de senaste inflyttade. Något som naturligtvis i längden är ohållbart. För en sund ekonomi där pengarna räcker till lite mer, ska man skynda långsamt. Då finns marginalerna. Därför är “rekordtillväxt” inte bra. Det låter bra eftersom man då är en populär kommun som folk vill flytta till, men då gör man som så många politiker inte en fullständig analys. Och nu minskar invånarantalet i kommunen…