Ytterligare en vacker byggnad ska bort. Vårt kommunhus ska byggas ut och kommunledningen ser ingen annan lösning än att riva den fina Småskolan, en av de sista gamla byggnaderna i tätorten. Naturligtvis så reserverade vi oss redan när första beslutet togs i kommunstyrelsen 2021-09-13. Då som enda parti!

Vi kommer att rösta nej imorgon (2024-05-06) också. Vi vill ju att Småskolan bevaras och att kommunhusets behov av att bli större bäst löses genom att vi bygger ett i Bara. Då med skyddsrum och lämpliga föreningslokaler i samma byggnad. Något som verkligen behövs i Bara redan idag och ännu mer om några år.