Lagom till sommaren 2021 beslutades det om en storsatsning på idrotten i Klågerup. Äntligen skulle omklädningsrum, förråd och planer renoveras och ställas iordning. Gamla skolan skulle få ett lyft och bli en fin föreningslokal. På nya IP skulle en helt ny aktivitetslokal uppföras, de gamla och risiga lokalerna rivas och planen skulle få hög kvalitet. 35 miljoner avsattes varav 18 miljoner öronmärktes för den nya aktivitetshallen. Allt skulle vara klart 2023.

Arbetet på gamla IP drog igång, på nya IP revs de byggnaderna och planen fixades. Men sen blev det inte mer.

Vad hände?

I ett protokoll från Kultur- och fritidsnämnden den 9/11 2022 kan man läsa att nämndens ordförande själv tagit beslutet att avbryta upphandling av byggande av aktivitetshall och omklädningsrum på Klågerup nya IP, samt att ge lokalförsörjningsenheten i uppdrag att utreda möjligheter att uppföra en byggnad (för de 11 miljoner som fanns kvar av budgeten).

Men det var beslutat av kommunfullmäktige att det skulle byggas en hall. 18 miljoner kronor var öronmärkta för detta.

Information till berörda då? Jo, på den skylt som står vid gamla IP finns en QR-kod. Klicka här så kan du ta del av den informationen.

På ett helt annat ställe på kommunens hemsida (nyheter 2022) finns också information. Klicka här för att läsa den.

Jämför sedan vad du läst och notera de datum det informerats.

Vid nya IP finns ingen informationsskylt.