För fem månader sedan sa dåvarade chefen för Räddningstjänsten i Svedala upp sig. Ingen ny anställningsprocess har sedan dess startats. Istället har en tillfällig resurs från Räddningstjänst Syd tillsats. (Samma organisation som ett enhälligt fullmäktige inte ville att kommunen skulle ansluta sig till, efter tydliga rekommendationer från tillsatta experter.) Renoveringen av deras lokaler har pausats pga ”förseningar”. Flera andra saker händer i kulisserna.

Ingen information om vad som är på gång går ut till brandmännen. Brandmannaföreningen begär att få träffa Räddningstjänstutskottet, men de vägras ett möte. Nu är locket av och korten måste visas. Den 22:a april blixtinkallas det till ett extramöte i utskottet på Valborgsmässoafton, och ingen information skickas förrän strax före midnatt kvällen innan. Väl där hänvisar man till nya krav från MSB på Räddningstjänster i hela landet. Detta är skälet, säger man, till att man nu vill utreda vår Räddningstjänst ytterligare en gång. Ett slutdatum för utredningen är satt med så snäv marginal att man misstänker att en utredare redan är (informellt) utsedd utan upphandling. Ser ni ett mönster? Detta blir fjärde gången Räddningtjänsten utreds, och vilka intentioner de verkliga beslutsfattarna har haft hela tiden är uppenbart. MSBs nya krav verkar ha kommit lägligt.

Älska Svedala protesterade mot allt detta trams med eftertryck. Hårda ord yttrades. Läs motiveringen till vår reservation mot ytterligare en utredning här nedan.

 

Beslutet att, mer eller mindre direkt efter det tidigare helt eniga beslut i kommunfullmäktige, återigen utreda Räddningstjänsten pga “förändrade omvärldsfaktorer”, må vara paragrafmässigt riktigt men knappast moraliskt. Istället lyser det igenom att moderaterna och kommunledningen nu gör ett nytt försök att göra sig av med Räddningstjänsten. Det fjärde i ordningen. Vid senaste omröstningen svängde M om under galgen, först när alla andra partier tänkte rösta för att behålla organisationen i egen regi. Tanken på att utlokalisera fanns troligen kvar. Och det är anledningen till att de inte har kört med öppna kort denna gången. Annars skulle man naturligtvis direkt ha meddelat alla partier om de nya förutsättningarna och startat en nya beslutsprocess?

  Det har kommit till vår kännedom att har hänt flera saker bakom kulisserna ända sedan senaste beslutet i kommunfullmäktige. Alla sakerna tyder på att ett nytt initiativ nästan direkt har tagits för att göra sig av med Räddningstjänsten. Inte förrän facket kallar till möte efter att delar har läckt ut, väljer man att gå ut med information om vad man arbetat med under de senaste 4 månaderna. De sk “omvärldsfaktorerna” blir bara ett offentligt svepskäl för deras egentliga planer. Att ställa övriga partier inför faktum och hoppas på små eller inga reaktioner.

De nya kraven som MSB ställer på alla räddningstjänster runt om i landet, innebär i praktiken att det överallt måste anställas fler brandmän. Oavsett samarbeten eller ej. De nya förutsättningar vi står inför har därför inga enkla lösningar. Att arbeta långsiktigt och
gemensamt mot detta nya mål, enligt tidigare enhälligt tagna beslut i kommunfullmäktige, borde vara självklart. Istället för att återigen försöka göra sig av med Räddningstjänsten, ska vi värna om en nära Räddningstjänst som experter har beskrivit som både professionell och kompetent.”