Nu händer det alltså igen. Avgiften för simskolan höjs med hänvisning till ett generellt index som kommunen använder. Men hade man tittat på kostnaderna för just sommarens simundervisning, så hade man inte behövt den kraftiga höjning av avgiften som t.ex. gjordes redan förra året. Verksamheten går mao med vinst, och det är olyckligt eftersom överskottet då går till kommunens övriga verksamhet. De som betalar för simskolan, betalar alltså en form av extra kommunalskatt.

Vi menar dessutom att simundervisningen borde vara gratis. Det ligger nämnligen i skolans uppdrag att lära eleverna att simma. 200m i en följd, varav 50m på rygg står det i läroplanen. Att på detta viset särskilja simmning ifrån t.ex. matematik och svenska och ta ut en avgift för extraundervisning över sommaren är minst sagt tveksamt ur många aspekter. Det sker inte heller i andra kommuner. Om skolan ska kunna utföra det som står i läroplanen, så kan ett alternativ vara att titta på omprioriteringar i undervisningen under terminerna. Eller så gör man simskolan gratis igen. Att kunna simma är viktigt och inget man ska behöva betala för.