Vi fick nej till att begränsa fyrverkerier

2022-05-21T12:03:09+02:002022-05-21|Nyheter|

Vid senaste kommunfullmäktigemötet den 18/5 röstades vårt förslag om att begränsa användandet av nyårsfyrverkerier ner. Som motivering nämndes bl.a  att barn som behöver gå och lägga sig tidigt också ska ha möjlighet att se fyrverkerier.  Många av våra fyrfota familjemedlemmar får därmed fortsätta att fira nyår bakom nedrullade fönster till hög musik och alla lampor tända. Hästar ska vi inte tala om. Vårt förslag handlade ju inte om ett förbud, endast om en begränsning av samma slag som man idag har i vår moderatstyrda grannkommun Trelleborg. S, V och MP stödde vårt förslag. Voteringen slutade med 14 för vår motion, [...]

Allmänhetens frågestund

2022-02-27T14:07:33+02:002022-02-27|Nyheter|

Visste du att det två gånger om året finns något som heter Allmänhetens Frågestund i samband med att kommunfullmäktige sammanträder? Så är det och nu är det dags igen efter uppehåll på grund av pandemin. Onsdagen den 30/3 är nästa tillfälle. Då är du välkommen med din eller dina frågor. Du kan fråga om allt. Tex: När blir badet klart? När ska småskolan i Svedala rivas? Hur stort blir det tillbyggda kommunhuset i Svedala? Vad händer med marken vi köpte av PEAB för 28 miljoner kronor i samband med att det skulle bli en galoppbana? Osv Men du måste skicka [...]

Vi träffade Bara PRO

2022-02-21T22:15:59+02:002022-02-21|Nyheter|

I torsdags (den 17/2) träffade vi Bodil Peterson och Kerstin Ellström från pensionärsföreningen Bara PRO. Det är en stor förening med 340 medlemmar vilket motsvarar närmare 10% av befolkningen i Bara. Vårt möte ägde rum i Dagcentralen i Bara. Under vårt samtal återkom vi hela tiden till behovet av lokal. Föreningen har inte tillgång till en lokal som på ett bra sätt uppfyller deras behov. Fyra medlemsmöten om året, en julfest och ett årsmöte samlar var för sig minst 140 deltagare. I Kuben får man inte vara fler än 120 och där finns även andra begränsningar såsom möblering och att [...]

Vi vill begränsa fyrverkerier

2022-02-16T21:49:28+02:002022-02-16|Nyheter|

Vid fullmäktigemötet idag (den 16/2 2022) lämnade Älska Svedala in ett förslag om att begränsa användandet av fyrverkerier och annan pyroteknik. För nyårsfirandet vill vi gärna se samma regler som man har i vår grannkommun Trelleborg, dvs att det endast är tillåtet 23:45 - 00:15 över årsskiftet. Många är de hundägare som lider med sina hundar pga ett smällande som börjar långt före jul och fortsätter en bit in på det nya året. Andra djur, tex hästar lider också. Detta vill vi begränsa så långt det är möjligt. Läs vårt förslag här

Vi vill att alla politiker är vaccinerade

2022-02-09T12:29:41+02:002021-12-18|Nyheter|

Vid kommunfullmäktigemötet den 15/12-2021 föreslog Älska Svedala att alla politiker ska vara vaccinerade och kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis. Eftersom det är svårt att kräva vaccination så föreslår vi ett frivilligt beslut som alla kommunens politiker ställer sig positiva till. Vi tycker nämligen att det är högst rimligt att de som eventuellt ska fatta beslut om att andra måste vaccinera sig, själv ska vara vaccinerade. Att föregå som gott exempel helt enkelt. Vi vet att det finns de som inte kan vaccineras av medicinska skäl och vi är väl medvetna att finns de som absolut inte vill. Men eftersom varje [...]

Decentralisering till Bara – en vinst för hela kommunen

2021-11-28T14:06:21+02:002021-04-25|Nyheter|

Vi tycker det finns mycket att vinna på att använda befintliga lokaler och hitta nya sätt att använda dem på.På kommunstyrelsemötet 12 april 2021 yrkade vi bifall till medborgarförslaget om att göra gamla vårdcentralen i Bara till föreningslokal. Alla andra partier var emot detta förslag. Vi skrev även en motion till kommunfullmäktige 7 april 2021 i samma fråga. Vår ambition var även att få delar av kommunens förvaltning att lokaliseras till detta hus, istället för att bygga ut kommunhuset i Svedala.Detta hade inneburit en fördelning av förvaltningen i kommunen samtidigt som Bara skulle få en välbehövlig samlingslokal. Genom att inte [...]

Åtgärder för trafiksäkrare bostadsområden

2022-03-28T12:54:25+02:002021-03-13|Nyheter|

Trafiksituationen i många av våra bostadsområden är inte bra. Oskyddade trafikanter, främst barn, lever farligt. Åkerbrukets samfällighetsförening har under lång tid uppmärksammat kommunen på detta, utan framgång. Den 20 januari 2021 fick företrädarna för samtliga partier i kommunfullmäktige ett mail från Åkerbrukets Samfällighetsförening. I mailet berättade de att de uppvaktat kommunen avseende trafiksituationen i området som de upplever som mycket osäker. Nu ville de veta hur de olika partierna såg på frågan. Älska Svedala svarade på mailet samma dag och föreslog en guidning i området för att förstå problemen. När vårt initiativ förvandlades till möte på plats anslöt ytterligare [...]

Kommunfullmäktiges möte i oktober inställt

2021-10-26T11:46:44+02:002019-09-26|Nyheter|

"På grund av få ärenden till kommande kommunfullmäktige har fullmäktiges ordförande, i samråd med övriga presidiemedlemmar, beslutat att ställa in kommunfullmäktige den 9 oktober." Förra kommunfullmäktige varade i 15 minuter. Och nu ställer man alltså in nästa möte. I en kommun som står inför stora ekonomiska utmaningar och dessutom fortsätter falla i Svensk Näringslivs företagsranking borde det finnas väldigt många viktiga ärenden på agendan. Korta och inställda möten visar på ett dåligt engagemang och ansvarstagande ifrån kommunledningens sida.

Vi fick 2 mandat!

2021-10-26T11:56:36+02:002018-09-20|Nyheter|

Tack till er 683 kommuninvånare som röstade på oss  - det gav Älska Svedala 2 mandat i kommunfullmäktige. Det innebär att vi är 5:e största parti i kommunen, efter SD, Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern. Inte illa tycker vi! Inte minst eftersom vi bildades i maj i år! Tack till alla som röstat på oss - vi ska göra vårt yttersta för att leva upp till era förväntningar!