”På grund av få ärenden till kommande kommunfullmäktige har fullmäktiges ordförande, i samråd med övriga presidiemedlemmar, beslutat att ställa in kommunfullmäktige den 9 oktober.”

Förra kommunfullmäktige varade i 15 minuter. Och nu ställer man alltså in nästa möte.

I en kommun som står inför stora ekonomiska utmaningar och dessutom fortsätter falla i Svensk Näringslivs företagsranking borde det finnas väldigt många viktiga ärenden på agendan. Korta och inställda möten visar på ett dåligt engagemang och ansvarstagande ifrån kommunledningens sida.