Trafiksituationen i många av våra bostadsområden är inte bra. Oskyddade trafikanter, främst barn, lever farligt. Åkerbrukets samfällighetsförening har under lång tid uppmärksammat kommunen på detta, utan framgång.

Den 20 januari 2021 fick företrädarna för samtliga partier i kommunfullmäktige ett mail från Åkerbrukets Samfällighetsförening. I mailet berättade de att de uppvaktat kommunen avseende trafiksituationen i området som de upplever som mycket osäker. Nu ville de veta hur de olika partierna såg på frågan.

Älska Svedala svarade på mailet samma dag och föreslog en guidning i området för att förstå problemen.

När vårt initiativ förvandlades till möte på plats anslöt ytterligare två partier; M och MP.

Älska Svedala tog till sig informationen och lämnade på kommande kommunfullmäktige in en motion där vi yrkade på

att trafiksituationen i våra bostadsområden utreds tillsammans med representanter för de boende i varje område

att resultatet sammanställs och en åtgärdsplan med prioriteringar upprättas

att bristerna åtgärdas snarast enligt den prioriteringsplan som upprättats

Motionen skickades till Tekniska nämnden för beredning.
Motionen finns att läsa här: Motion om trafiksäkerhet

Vad gjorde de andra partierna?