Vi tycker det finns mycket att vinna på att använda befintliga lokaler och hitta nya sätt att använda dem på.

På kommunstyrelsemötet 12 april 2021 yrkade vi bifall till medborgarförslaget om att göra gamla vårdcentralen i Bara till föreningslokal. Alla andra partier var emot detta förslag. Vi skrev även en motion till kommunfullmäktige 7 april 2021 i samma fråga.

Vår ambition var även att få delar av kommunens förvaltning att lokaliseras till detta hus, istället för att bygga ut kommunhuset i Svedala.

Detta hade inneburit en fördelning av förvaltningen i kommunen samtidigt som Bara skulle få en välbehövlig samlingslokal. Genom att inte bygga ut kommunhuset i Svedala skulle dessutom Småskolan bevaras.