Vid kommunfullmäktigemötet den 15/12-2021 föreslog Älska Svedala att alla politiker ska vara vaccinerade och kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis. Eftersom det är svårt att kräva vaccination så föreslår vi ett frivilligt beslut som alla kommunens politiker ställer sig positiva till.

Vi tycker nämligen att det är högst rimligt att de som eventuellt ska fatta beslut om att andra måste vaccinera sig, själv ska vara vaccinerade. Att föregå som gott exempel helt enkelt.

Vi vet att det finns de som inte kan vaccineras av medicinska skäl och vi är väl medvetna att finns de som absolut inte vill. Men eftersom varje politiker tillgång till ersättare är det vår förhoppning att man löser eventuella vaccinationshinder genom att låta en ersättare som är vaccinerad träda in. Läs gärna vår motion genom att klicka på länken nedan.

Motion om vaccinationsbevis