Älska Svedala släpper idag sin granskning om Svedalahem. En berättelse om hur ett kommunalt bostadsbolag på grund av bristfälliga rutiner tecknar mångmiljonavtal med välkända bluffmakare och kriminella för att sköta den yttre skötseln av sina bostäder. Avtal som tecknas utan att man kontrollerar de påhittade handlingar som skickas in, och utan att ens träffa företrädare för bolaget som visar sig vara målvakter. Det är en berättelse om en yttre skötsel av mer än tusen bostäder i kommunen som fullständigt kollapsar. Om saltade fakturor, dubbelfakturering och enorma kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Men det är också en berättelse om bristande rutiner, interna konflikter och om hur maktens personer försöker tona ner vad som hänt.

Vi har granskat upphandlingen, avtalen, fakturorna och e-postkommunikationen, och kan idag redogöra för hur det gick till. Klicka på knappen nedan för att komma till granskningen: