Upphandlingen stoppad

2021-11-12T15:39:56+02:002021-11-02|Nyheter, Svedalahem|

Den 30/10 presenterade vi vår granskning om Svedalahem-Bosab-affären här på vår hemsida. Två dagar senare, den 1 november, fick vi information om att Svedalahem avbrutit upphandlingen av ny entreprenör för "Yttre skötsel och vinterrenhållning"! Vi fortsätter att bevaka vad som händer. Klart är det dock att Svedalahem nu varit utan skötselentreprenör i princip hela året och att man nu står inför en vinter utan kontrakterad entreprenör som ska sköta halkbekämpning och snöröjning. Men hyresgästerna fortsätter varje månad att betala för skötsel i sina hyresavgifter... Läs hela Älska Svedalas granskning av Svedalahem här

Andra anmärkningsvärda fakturor

2021-10-31T10:12:03+02:002021-09-15|Svedalahem|

Det finns ett antal fakturor från Bosab till Svedalahem som avser bl.a. följande: “Trimmat gräs, rabatter, lekplatser och parkeringar på kommunens mark” Likaså ett antal fakturor på ganska stora belopp på arbete utfört på Tejarpsvägen 11-7. Avser ogräsrensning, häckklippning etc.  Kommunens mark borde inte skötas  av Svedalahems entreprenör eller faktureras på Svedalahem utan på kommunen. Det finns några fakturor avseende vårblommor, sommarblommor och höstblommor (alla tre posterna på samma fakturor och flera förekommer) Inte mer än så står det! För oss är det märkligt! Inte har väl Bosab legat på faktureringen av vårblommor fram till februari nästkommande år, då det [...]

Kommunens revisorer riktar allvarlig kritik, men Svedalahem menar att de gjort rätt

2021-10-27T10:00:00+02:002021-09-13|Svedalahem|

Den 24 augusti 2021 släpps kommunens lekmannarevisorers rapport, efter att ha granskat Svedalahems upphanding av yttre skötsel och vinterrenhållning. I rapporten riktar revisorerna på punkt efter punkt kritik mot allvarliga brister i Svedalahems agerande. Trots detta går Svedalahem någon vecka senare ut med en kommuniké på sin hemsida med titeln "Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt". Avsaknaden av självkritik, självinsikt samt föraktet för slöseriet av hyresgästernas pengar leder till reaktioner bland hyresgästerna.

Fakturagranskning och ifrågasättande

2021-10-31T10:10:29+02:002021-08-01|Svedalahem|

När Älska Svedala börjar granska fakturorna upptäcker vi omedelbart avvikelser som får oss att höja på ögonbrynen. På 95% av fakturorna från Bosab till Svedalahem anger företaget endast förnamnet Niklas som referens. Utöver det en e-postadresse och ett telefonnummer till en helt okänd person. Telefonnumret står registrerat på Mazars Sweden AB (ett stort internationellt revisions- och bokföringsföretag), men där uppger man att personen vars namn står på fakturorna inte arbetat på Mazars sedan september 2019. Vid två tillfällen har Bosab dubbelfakturerat stora belopp för “vinteruppdrag” som båda, troligen, uppmärksammats av SH och sedan krediterats. Det ena fallet var en större [...]

Svedalahems VD förtydligar i mail till oss, eller inte…

2021-10-31T10:13:36+02:002021-07-01|Svedalahem|

I mailsvar till oss i Älska Svedala säger Svedalahems VD “Upphandlingen var gjord på 2+1+1 år. I våras berättade vi muntligt vid ett möte för Bosab att vi inte kommer att förlänga med det sista året utan påbörja en ny upphandling”. “Efter ett tag skickade de ett e-post och skrev att de ville säga upp avtalet. Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet. Vi valde ändå att acceptera deras uppsägning (eller egentligen var det ju vi som sade upp).  Jag kommer att skicka detta e-post till dig”

Älska Svedala begär ut alla faktor och övriga handlingar

2021-10-26T13:18:41+02:002021-07-01|Svedalahem|

Älska Svedala reagerar på såväl SVT:s granskning och hyresgästernas reaktioner och begär därför ut handlingar från Svedalahem. Vi får bland annat ut upphandlingsdokument och begär också att få ut alla fakturor och kreditnotor. Totalt rör det sig om drygt 250 fakturor och fakturerat belopp på runt 6 miljoner kronor över 15 månader som Älska Svedala metodiskt börjar granska.

Svedalahem vilseleder sina hyresgäster i ett uttalande på hemsidan

2021-10-21T13:09:17+02:002021-06-21|Svedalahem|

I en kungörelse på sin hemsida berättar Svedalahem sin version av vad som hänt. Man hävdar bland annat att Bosab bytte ägare mitt under pågående upphandling. Detta är dock ett påstående som inte stämmer. Både SVT och Bolagsverket konstaterar att ägarbytet i Bosab skedde under november och december 2018 - alltså hela 6 månader innan kontraktsskrivningen.

Fastighetschefen ville följa kontraktet – men Svedalahems VD kör över

2021-10-26T13:12:28+02:002021-05-20|Svedalahem|

Älska Svedala har begärt ut kommunikationen mellan Bosab och Svedalahem. Där framkommer det att Svedalahems egna fastighetschef ifrågasätter Bosabs uppsägning och efterfrågar skälen för uppsägning. Det finns nämligen inget stöd för Bosabs uppsägning i det avtal som är tecknat. Men bara någon dag senare blir fastighetschefen överkörd av sin egen VD Cecilia Önnevik. Nu bekräftar dessutom VD:n bristerna i skötseln för första gången.

Bosab säger upp avtalet – något de inte har rätt till

2021-10-26T13:16:58+02:002021-05-17|Svedalahem|

Trots att Svedalahem tycks vara missnöjda med Bosab sade man inte upp avtalet i tid. Avtalet förlängdes därför ytterligare ett år. Kort därefter publicerade SVT sin granskning av Malmöbröderna. Då mottar Svedalahems fastighetschef plötsligt ett mail från Yasmin Kazaz, Bosab:s på pappret verkställande direktör: Hej Jörgen! Meddelar härmed att vi på BOSAB Fastighetsförvaltning AB , 556581-2475 säger upp det ingångna avtalet mellan oss och  Svedalahem. Avtalet avser trädgårdsskötsel samt snö och halkbekämpning som sägs upp med omedelbar verkan. Vi har även skickat uppsägningen postledes.