Älska Svedala tar plats i Räddningsutskottet

2022-02-09T10:04:27+02:002022-02-07|Nyheter|

Under dagens extra kommunstyrelsemöte, 7/2-2022, fick Älska Svedala en ordinarie plats i det nyinrättade räddningsutskottet. Mats Bentmar valdes efter votering och sluten omröstning. Vi är mycket glada för förtroendet och kommer att fortsätta vårt arbete med räddningstjänsten som nu efter många och långa utredningar stannar i kommunens regi.

Räddningtjänsten

2022-02-09T09:58:41+02:002022-01-31|Nyheter|

Älska Svedala rycker ut för att säkra fortsatt insyn i styrningen! Vid dagens kommunstyrelse fattades beslut om årshjul, nyckeltal för styrning och uppföljning av räddningstjänsten – i egen regi! Klart vi ska följa verksamheten nära och öka kompetensen hos oss folkvalda som ansvarar för räddningstjänsten. Älska Svedala har drivit frågan om att behålla räddningstjänsten i egen regi och har därför valt att kandidera till det utskott under kommunstyrelsen som ansvarar för verksamheten. Fördelningen av ordinarie platser (5) i utskottet blev tyvärr försenad till nästkommande måndag. Mer information kommer efter nästa kommunstyrelse

Räddningstjänsten räddad!

2022-02-09T09:59:51+02:002021-11-29|Nyheter|

Som ni alla vet så har Älska Svedala kämpat länge och hårt för att behålla vår väl fungerande räddningstjänst i egen regi och inte hamna i Räddningstjänst Syd, där Malmö och Lund bestämmer allt. Idag fattade en enig kommunstyrelse det av oss efterlängtade beslutet: Räddningstjänsten ska förbli i egen regi! Älska Svedala lade ett yrkande på att det i beslutet skulle ingå en separat formulering som tydligt förklarar att det är egen regi som gäller framöver. Efter en kort diskussion var yrkandet lite omformulerat men fortfarande tydligt. Grattis alla svedalabor, nu kan vi känna oss trygga. Grattis även till alla [...]

Vår Räddningstjänst riskerar att inte bli vår!

2021-11-28T14:00:54+02:002021-10-28|Nyheter|

Vid vårt gruppmöte den 2:a november 2020 var vi hos Räddningstjänsten för att informera oss om den moderatstyrda femklöverns långt framskridna planerna på att förändra vår Räddningstjänst så att vi inte längre själv styr över den. Utredningen som pågick då var den femte på elva år som rekommenderade att vi ska bli en del av Räddningstjänst Syd. Ett annat alternativ som hålls fram i utredningen är ett samarbetsavtal med Trelleborg. Oavsett om det blir R-Syd eller samarbete med Trelleborg blir det sämre för oss i Svedala. Kvar här på vår station blir endast deltidsanställda. Samtliga befäl kommer vid larm att [...]