Som ni alla vet så har Älska Svedala kämpat länge och hårt för att behålla vår väl fungerande räddningstjänst i egen regi och inte hamna i Räddningstjänst Syd, där Malmö och Lund bestämmer allt.

Idag fattade en enig kommunstyrelse det av oss efterlängtade beslutet:
Räddningstjänsten ska förbli i egen regi!

Älska Svedala lade ett yrkande på att det i beslutet skulle ingå en separat formulering som tydligt förklarar att det är egen regi som gäller framöver. Efter en kort diskussion var yrkandet lite omformulerat men fortfarande tydligt.

Grattis alla svedalabor, nu kan vi känna oss trygga. Grattis även till alla er som arbetar inom räddningstjänsten i Svedala, nu har ni arbetsro för första gången på många många år!