Under dagens extra kommunstyrelsemöte, 7/2-2022, fick Älska Svedala en ordinarie plats i det nyinrättade räddningsutskottet. Mats Bentmar valdes efter votering och sluten omröstning. Vi är mycket glada för förtroendet och kommer att fortsätta vårt arbete med räddningstjänsten som nu efter många och långa utredningar stannar i kommunens regi.