Älska Svedala rycker ut för att säkra fortsatt insyn i styrningen!

Vid dagens kommunstyrelse fattades beslut om årshjul, nyckeltal för styrning och uppföljning av räddningstjänsten – i egen regi! Klart vi ska följa verksamheten nära och öka kompetensen hos oss folkvalda som ansvarar för räddningstjänsten. Älska Svedala har drivit frågan om att behålla räddningstjänsten i egen regi och har därför valt att kandidera till det utskott under kommunstyrelsen som ansvarar för verksamheten. Fördelningen av ordinarie platser (5) i utskottet blev tyvärr försenad till nästkommande måndag. Mer information kommer efter nästa kommunstyrelse