Moderaternas klöver lovar runt, men håller det verkligen, eller är det tunt på gränsen till genomskinlighet?

Makten personifierad genom Linda Allansson Wester bekräftar behovet av (M)aktskifte. Kontrasten mellan politiken i de krampaktiga lokala utspelen och moderpartiets linje borde få varningslamporna att blinka och sirenerna att tjuta, inte bara för oss här i kommunen utan även på riksplanet, åtminstone för de som vill leva i en demokrati.

Att mot folkviljan vilja bygga ett fängelse och därmed irreversibelt förstöra särdeles värdefull natur och åkermark, med enda bärande argument att det skulle skapa statliga jobb, kan ju rimligen inte beskrivas som traditionell moderatpolitik, snarare dess motsats.
Det visade sig också klart och tydligt i folkomröstningen och i senaste valet.

Nu är det dags att visa sina (nya) kläder igen. Lagom till valet vänder M återigen ut och in på sina blå mantlar, som genast visar sig lysa klart röda i fodret. Trots att de under decennier anfört ekonomiska  argument mot ett kommunalt badhus har detta nu lagats om till en fläskstek av sällan skådat slag, i rättan tid både till jul och kommande val. Att lägga förslag innan, men fatta beslut efter, valet inger knappast förtroende, snarare väcks misstanken om opportunism och rävspel.

Att just detta parti (M) gjort det till sin taktik att skylla oppositionen (ÄS) för odemokratiskt beteende är inte bara hårresande, det är också ett tydligt exempel på den härskarmetod som båda herrar Trump och Putin gjort till sina varumärken enligt devisen ’beskyll motståndaren för dina egna brott’. Och liksom dessa, och många andra politiker och styrande genom historien, försöker den lokala kejsarinnan att bjuda folket både bröd och skådespel, här i form av fängelse, utbyggt kommunhus och badhus. Ett badhus som bara det kostar mer per år än vår egna räddningstjänst.

Men på betong och asfalt växer inget vete, så något bröd lär det inte bli om vi fortsätter att hårdgöra odlingsmark i allt snabbare takt, och vem vill förresten ha skådespel på fastande mage?
Även med livsmedelstillgången nödtorftigt säkrad finns det andra viktigare kärnuppgifter att lösa på listan innan vi kommer ner till badhusnivån. Skola och omsorg exempelvis.

Ett klokt hushållande av resurser, för medborgarnas bästa och inte för maktens, är vad vi alla förväntar oss. Genomskådat valfläsk varken mättar eller lockar. Vad mer, och etter värre – det urholkar förtroendet för politiken och minskar människors engagemang.

Motmedlet heter röstdelning. Rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet, som varken är toppstyrt från Stockholm, eller seglar under falsk flagg som exempelvis moderaterna här i Svedala.