Boende i Krågeholm försökte på nytt, med ett förslag till Idé Svedala, att sänka hastigheten genom byn till 30 km/h. I byn finns ingen plats utefter vägen för gående vilket gör dem extra utsatta för trafiken. En lösning hade varit att göra om vägen till en s.k. bydgeväg, med endast en fil för bilar och en större vägren för gående. Men Trafikverket ville inte göra detta med mindre än att man samtidigt skulle asfaltera om vägen. Och det behövdes inte just nu. Kommunen fick inte heller göra arbetet åt dem.

Kvar fanns bara att försöka lösa problemet genom en sänkning av hastigheten. Och statistiken visar att en omskyltning från 40 till 30 gör skillnad. Den genomsnittliga hastigheten skjunker från 44 till 34. Ändå blev inte det rekommendationen. Man erkänner problemet, letar lösningar, men väljer till slut att behålla allt som det är.

Förslaget att sänka hastigheten genom byn gick till omröstning i Tekniska nämnden igår och förlorade med 3-4. Vi röstade för en sänkning till 30 km/h