108:ans dragning genom Svedala ska äntligen ändras. Det ska skapas en planskild korsning med järnvägen genom att vägbanan sänks ner i ett 27 meter brett dike. Korsningen med Börringevägen ska också bli planskild.

Vi har en bättre idé. Låt vägen gå i en tunnel som kommer upp längre norrut. På så vis skapar vi en stor och användbar yta istället för ett djupt sår. En yta som kan användas både som park och för näringsliv.

Bullret från vägen kommer på så sätt att försvinna helt och de boende på ömse sidor vägen slipper ett djupt och brett trafikerat dike som närmaste granne.

Vid kommunstyrelsens möte idag (11/12-23), ville vi att vår idé ska beaktas i det kommande arbetet 108:an genom Svedala.