På vår önskelista har vi att våra föreningar får ännu mera stöd. Det omfattande ideella arbete som utförs av deras aktiva, ledare och tränare tillför kommunen ett mycket högt värde. Ett värde som inte är direkt mätbart och därför lätt underskattas.