Vi har nu vid två tillfällen diskuterat uppräkningen av avgiften till simskolan, den 8 februari och den 15 mars 2023 i Kultur och fritidsnämnden.

Femklöverns förslag som också är tjänstemännens förslag om att räkna upp avgiften enligt index fälldes vid första mötet där Älska Svedala fick stöd av både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna för att lämna avgiften oförändrad.

Älska Svedala framförde kritik mot det bristfälliga underlaget och att en konsekvensanalys saknades, vid andra mötet fick vi ett bättre underlag vilket fick Socialdemokraterna att byta sida.

Älska Svedala menade att vi redan fattat beslut i frågan och fick stöd av Sverigedemokraterna som också ansåg att inget nytt framkommit.

Vi menar att 650 kr är mycket pengar i dessa tider och att prisutvecklingen för att få lära dig att simma i Svedala kommun är 325% på fem år, i grunden anser Älska Svedala att simskolan inte skall vara en plånboksfråga.

Vid genomgången av kommunens tjänsteman fick vi dessutom veta att priset skulle täcka mer än bara simundervisningen, det skulle vara en del an finansieringen av hela sommarsäsongen dvs även kostnader för personal i glasskiosken.

Detta kunde varken vi i Älska Svedala eller Sverigedemokraterna stödja och reserverade oss därför mot beslutet, som stöddes av femklövern och Socialdemokraterna.

Vår reservation mot beslutet


Jag Tony Lind, reserverar mig för Älska Svedalas räkning mot beslutet att räkna upp avgiften för deltagande i simskolan med index.

Detta med hänvisning till att avgiften skulle täcka mer än bara kostnader för simundervisningen, avgiften har dessutom ökat med 325% på fem år vilket vi anser vara orimligt.

Att avgiften även finansierar personalkostnader i glasskiosken uppfattar jag närmast provocerande.