Kommunstyrelsen den 30/1-23 handlade mycket om ekonomin, för kommunen och för kommuninvånarna. Läget 2023 är mycket ansträngt och fokus är att hålla budget.

Två punkter vill vi lyfta särskilt:

Förslag att ge anstånd för betalning av kommunala avgifter för en kortare period då bl a elräkningarna men även andra kostnader har stigit. Det kommer utredas ytterligare men det finns en politisk enighet att vi behöver göra något för att kunna bistå medborgarna i väntan på elstödet ska betalas ut.

Höjningen av VA-taxan med start 1 mars 2023. Förslaget på en höjning av avgiften med 22% återremitterades vid kommunfullmäktige i december 2022 då vi, S och SD ansåg att underlaget till beslut var bristfälligt, främst vilka konsekvenser det skulle få ifall vi inte genomförde höjningen. Underlaget är nu kompletterat och vi inser att det tyvärr inte är möjligt att inte höja taxan. Vi i ÄS yrkade dock på en mindre höjning nu för att avlasta ekonomiskt under en redan svår period. Höjningen skulle då genomförts inför 2024 och inte lagts samman med alla andra kostnader som nu staplas på varandra i en kostnadsdrivande inflationsspiral. Vi var dock det enda partiet som drev en lägre höjning och beslutet ska nu upp till kommunfullmäktige.