Svensk Näringslivs årliga ranking visar att Svedala fortsätter att sjunka. Vi är nu sämst i SV Skåne och har bara tre kommuner efter oss, som dessutom närmar sig underifrån.

Trenden visar att vi gått ifrån plats 50 till 215 över en tioårs-period. Och egentligen är det ännu värre än så, då vi i flera viktiga frågor hamnar i absoluta botten på undersökningen. Förutom detta, så har ett fall i kategorin Nyföretagande bidragit till den lägre rankingen i år. Läs mer om utfaller av rankingen här.

Från kommunledningens sida så säger man att deras insatser kommer att ge effekt. Vi vill genomlysa deras plan. Vilka är insatserna, vad har har genomförts och vad har kommunicerats? Vad har ledningen valt att fokusera på? Älska Svedala menar att det måste vara småföretagandet som ska stå i centrum.