Det planeras tre 8-våningshus i Bara. Att bygga på höjden spar åkermark. Men bara om man måste växa. Det går att slå av på takten och bevara bykänslan.

Kom till samrådsmötet i Spångholmskolan den 26/4 klockan 18:00 och säg vad du tycker.