Samrådsmötet i Bara om 8-våningshusen var en uppvisning i arrogans av kommunstyrelsens ordförande.

De närmare 200 deltagarna fick upprepade gånger höra att de under mötet skulle få lära sig hur arbetet med en detaljplan går till. Deras synpunkter under kvällen hade heller inget juridiskt värde. Inte ens om en majoritet i Bara är emot planen räcker det för att stoppa planen. Så fungerar det inte, fick de som var där lära sig.

Det juridiskt gångbara sättet att protestera är att skicka in sina synpunkter till kommunen senast den 8/5. Klicka HÄR för information.

Älska Svedala är starkt emot ett arbetssätt som detta. Men så går det till överallt i kommunen. Planer smids utan att medborgarna informeras. Planer beslutas utan att medborgarna får medverka. Detta är så långt från demokrati man kan komma.

Det enda Älska Svedala var positivt till i ärendet var att det skulle gå till samråd. Inget annat.

Älska Svedala vill inte ha 8-våningshus i Bara.

Älska Svedala vill ha demokrati på riktigt!
Vill Du också det så röstar du på oss i valet.