Det finns de som utan undantag tror att all tillväxt är bra. Ju mer desto bättre. Men det är lite som att säga att mat är nyttigt och därför kan man äta hur mycket som helst.

Att ha en ekonomi i balans innebär att man inte spenderar mer än vad man tjänar. Vad som händer när man i ett sådant läge t.ex. börjar köpa saker på avbetalning är att man flyttar kostnaderna på framtiden. Man lurar sig själv att man har råd med mer än vad man egentligen har, för man ser inga kostnader just nu.

Lite så är det med en befolkningstillväxt i en kommun. Man väljer att bara se det positiva i att folk vill flytta hit, med större skatteintäkter till kommunen som följd. Men det ska betalas också i form av en utbyggd service.

De optimala skattebetalarna är ett par i arbetsför ålder med utflugna barn och utan hälsoproblem. De betalar långt mer i skatt än vad de använder sig av kommunens service. Men om en kommun inte visar på överskott varje år, så finns det alltså andra grupper som får mer än vad de betalar in? Och det beror på var i livscykeln man befinner sig. Inget lustigt eller fel i det. Barn t.ex. kostar mycket. De måste självklart få göra det, eftersom de är vår framtid. Men faktum kvarstår. Skolan står t.ex. för lite mer än hälften av hela kommunens budget.

Det som händer när en kommun har stor befolkningsökning är att det till stor del är barnfamiljer som flyttar in. Det är då i livet de flesta rör på sig och letar en plats där man vill slå sig ner och låta barnen växa upp. Men rent krasst ekonomiskt så flyttar alltså framtida kostnader in. Att det inte märks direkt, beror på att det finns en eftersläpning i systemet på ett år. Om man då fortsätter att växa år efter år, så märks inte detta förrän tillväxten ebbar ut. I t.ex. en lågkonjunktur.

Bland ekonomer brukar man prata om att en tillväxt på max 1% är en hållbar tillväxt. Det är en kostnad som en kommun klarar av att bära utan att det får effekter längre fram i form av besparingar. Så när den moderata kommunstyrelsens ordförande är glad över att Svedala kommun återigen har rekordtillväxt och att det skulle vara ett bevis för att de gör något rätt, så kan det inte vara mer fel än så. Att skryta med årlig rekordtillväxt på mellan 1,6-2,4% är inget annat än okunskap. Men det låter ju fint att vara ”bäst” i Skåne.

Tillväxt är bra när det sker med måtta. Vi ska ha tillväxt för det finns en fördel med att vara lite större på sikt. Men för mycket tillväxt, för snabbt, är som att försöka ta sig över en hängbro med alldeles för mycket packning. Brister bron så spelar det inte så stor roll hur vackert det ser ut på andra sidan.