Läs vår granskning om Svedalahem

Av |2021-11-28T14:03:59+02:002021-10-30|Nyheter|

Älska Svedala släpper idag sin granskning om Svedalahem. En berättelse om hur ett kommunalt bostadsbolag på grund av bristfälliga rutiner tecknar mångmiljonavtal med välkända bluffmakare och kriminella för att sköta den yttre skötseln av sina bostäder. Avtal som tecknas utan att man kontrollerar de påhittade handlingar som skickas in, och utan att ens träffa företrädare för bolaget som visar sig vara målvakter. Det är en berättelse om en yttre skötsel av mer än tusen bostäder i kommunen som fullständigt kollapsar. Om saltade fakturor, dubbelfakturering och enorma kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Men det är också en berättelse om bristande [...]

Vår Räddningstjänst riskerar att inte bli vår!

Av |2021-11-28T14:00:54+02:002021-10-28|Nyheter|

Vid vårt gruppmöte den 2:a november 2020 var vi hos Räddningstjänsten för att informera oss om den moderatstyrda femklöverns långt framskridna planerna på att förändra vår Räddningstjänst så att vi inte längre själv styr över den. Utredningen som pågick då var den femte på elva år som rekommenderade att vi ska bli en del av Räddningstjänst Syd. Ett annat alternativ som hålls fram i utredningen är ett samarbetsavtal med Trelleborg. Oavsett om det blir R-Syd eller samarbete med Trelleborg blir det sämre för oss i Svedala. Kvar här på vår station blir endast deltidsanställda. Samtliga befäl kommer vid larm att [...]

Decentralisering till Bara – en vinst för hela kommunen

Av |2021-11-28T14:06:21+02:002021-04-25|Nyheter|

Vi tycker det finns mycket att vinna på att använda befintliga lokaler och hitta nya sätt att använda dem på.På kommunstyrelsemötet 12 april 2021 yrkade vi bifall till medborgarförslaget om att göra gamla vårdcentralen i Bara till föreningslokal. Alla andra partier var emot detta förslag. Vi skrev även en motion till kommunfullmäktige 7 april 2021 i samma fråga. Vår ambition var även att få delar av kommunens förvaltning att lokaliseras till detta hus, istället för att bygga ut kommunhuset i Svedala.Detta hade inneburit en fördelning av förvaltningen i kommunen samtidigt som Bara skulle få en välbehövlig samlingslokal. Genom att inte [...]

Åtgärder för trafiksäkrare bostadsområden

Av |2022-03-28T12:54:25+02:002021-03-13|Nyheter|

Trafiksituationen i många av våra bostadsområden är inte bra. Oskyddade trafikanter, främst barn, lever farligt. Åkerbrukets samfällighetsförening har under lång tid uppmärksammat kommunen på detta, utan framgång. Den 20 januari 2021 fick företrädarna för samtliga partier i kommunfullmäktige ett mail från Åkerbrukets Samfällighetsförening. I mailet berättade de att de uppvaktat kommunen avseende trafiksituationen i området som de upplever som mycket osäker. Nu ville de veta hur de olika partierna såg på frågan. Älska Svedala svarade på mailet samma dag och föreslog en guidning i området för att förstå problemen. När vårt initiativ förvandlades till möte på plats anslöt ytterligare [...]

Vaccination och förtroende

Av |2022-01-20T13:25:27+02:002021-02-19|Nyheter|

Vi i Älska Svedala är starkt kritiska till att kommunen har brutit mot de riktlinjer som ligger till grund för vem som ska vaccineras mot covid-19 och när. Med fler än 11500 döda i Sverige under ett år och med en vaccinationskampanj som varit känd i över sex månader, har inte planeringen för vem som ska vaccineras när luckor uppstår lyckats bättre än att nio chefer går före i kön. Av dessa nio är tre på inga sätt i verksamhet som möter brukare. Förtroende byggs över tid och förbrukas på nolltid. Vi har blivit kontaktade av medborgare vars äldre [...]

Kommunfullmäktiges möte i oktober inställt

Av |2021-10-26T11:46:44+02:002019-09-26|Nyheter|

"På grund av få ärenden till kommande kommunfullmäktige har fullmäktiges ordförande, i samråd med övriga presidiemedlemmar, beslutat att ställa in kommunfullmäktige den 9 oktober." Förra kommunfullmäktige varade i 15 minuter. Och nu ställer man alltså in nästa möte. I en kommun som står inför stora ekonomiska utmaningar och dessutom fortsätter falla i Svensk Näringslivs företagsranking borde det finnas väldigt många viktiga ärenden på agendan. Korta och inställda möten visar på ett dåligt engagemang och ansvarstagande ifrån kommunledningens sida.

Svedala fortsätter att sjunka i företagsranking

Av |2021-10-29T18:19:39+02:002019-09-25|Nyheter|

Svensk Näringslivs årliga ranking visar att Svedala fortsätter att sjunka. Vi är nu sämst i SV Skåne och har bara tre kommuner efter oss, som dessutom närmar sig underifrån. Trenden visar att vi gått ifrån plats 50 till 215 över en tioårs-period. Och egentligen är det ännu värre än så, då vi i flera viktiga frågor hamnar i absoluta botten på undersökningen. Förutom detta, så har ett fall i kategorin Nyföretagande bidragit till den lägre rankingen i år. Läs mer om utfaller av rankingen här. Från kommunledningens sida så säger man att deras insatser kommer att ge effekt. Vi vill genomlysa [...]

Träffa oss på Svedala Företagsmässa

Av |2021-10-09T01:52:48+02:002019-04-11|Nyheter|

Välkomna till vår monter på Svedala Företagsmässa fredagen den 12 april kl. 10-16. Vi vill gärna höra dina tankar kring hur vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Vi finns på plats, och hos oss kan du: Delta i vår tävling: Utveckla Svedala som boendekommun Välkommen med ditt bidrag till hur vi ska utvecklas till Sveriges bästa boendekommun, med chans att vinna en upplevelse i Västerlens backlandskap till ett värde av 2500 kr. Delta i valdistriktsunderökning Eftersom rösterna i folkomröstningen kommer att redovisas per valdistrikt undersöker vi respektive valdistrikts inställning till en fängelseetablering. Prata med oss om företagsklimatet i Svedala kommun [...]

Tävling: Utveckla Svedala som Boendekommun

Av |2021-10-26T11:56:04+02:002019-03-29|Nyheter|

Svedala kommun är en fantastisk plats att bo på, bymiljö, nära till allt men ändå lagom långt bort. Otrolig natur, fantastiska människor. Låt oss ta fasta på detta och utveckla Svedala till Sveriges bästa boendekommun. Delta i vår tävling om hur det ska ske!